עיריית חיפה הקדימה היום (רביעי) את השימוע שיערך מחר להנהלת קבוצת בז"ן במשרד להגנת הסביבה והוציאה צו מנהלי להפסקת עבודה למפעל "כרמל אולפנים" של הקבוצה, שבו אירעו לפחות ארבע תקלות רק בחודש האחרון. בהליך השימוע הנפרד בו החלה העירייה הוחלט תחילה להמתין להחלטת המשרד להגנת הסביבה בנושא, אבל ראש העיר יונה יהב, שלאחרונה שינה את גישתו, הפומבית לפחות, כלפי המפעלים, החליט להקדים את מסקנות השימוע של העירייה ולא להמתין עוד להליך המקביל."לא נתיר התנהלות לא חוקית או חריגה, קלה כחמורה במתחם בז"ן. מבחינתנו, נחצו שוב קווים אדומים וכפי שהצהרתי בעבר, מפעלים אשר יפעלו בניגוד לכללים ויפרו את תקני איכות הסביבה יטופלו בכפוף לסמכויות שניתנו בידנו", אמר יהב. עוד ציין כי "עירית חיפה תמשיך לפעול לצמצום משמעותי של מתקני התעשייה הכבדה, הגיעה העת שגם ממשלת ישראל תבין שיש לסיים את עידן הקנסות הכספיים ולעבור לפעולות מעשיות אשר יאלצו את המפעלים להתחיל להתייחס לסביבה".
אזור המפעלים במפרץ חיפה, ארכיון .צילום:שי לוי, פלאש 90הצו מורה על הפסקת הפעילות במפעל לאלתר, מכוח חוק רישוי עסקים. מעיריית חיפה נמסר כי "ההחלטה להוצאת הצו התקבלה לאור ממצאים שנמסרו לעירייה, לפיהם המפעל מפר את תנאי ההיתר ולפיכך נקבע כי המשך פעילותו במתכונת הנוכחית, מסכנת את תושבי העיר נוכח פעולות זיהום הנגרמות לסביבה". לכרמל אולפנים הזכות לעתור לבית המשפט כנגד הצו המנהלי, אך עם זאת בעירייה מדגישים כי העתירה לא תיפגע בתוקפם של תנאי הצו, אלא אם כן יחליט בית המשפט להוציא צו המעכב או המתלה את תוקפם.מקבוצת בז"ן נמסר בתגובה: "חברת כאו"ל מקבוצת בז"ן קיבלה בהפתעה רבה את צו הסגירה המידי שהוציא ראש עירייה חיפה כנגד החברה. הצו מבוסס על עובדות חלקיות ואף שגויות והקבוצה פונה לבית המשפט על מנת לבטלו. התנהגותו של ראש העיר הינה פופוליסטית, לא אחראית ופוגעת בתעשייה ובמשק הישראלי. הקבוצה פועלת בהתאם לתקנים המחמירים בעולם ותמשיך ותפעל כחברה אחראית ושומרת חוק".מנגד לכך, טען ראש העיר יהב כי "ברור כי לאור הסיכון החמור ביותר הנשקף מן המפעל, האינטרס הציבורי והסביבתי גוברים. בשלב זה אין צורך בהוכחת קיומן של ראיות מעבר לספק סביר ודי כי השתכנעתי מן הראיות המנהליות שהוצגו בפניי לצורך ביסוס החלטתי".