שני תלמידים מצטיינים שסיימו כיתה י"ב בבית הספר סנט ג'וזף אקליריקי בנצרת הגישו עתירה מינהלית דחופה נגד משרד החינוך לאחר פסילת מבחן הבגרות שלהם בשאלון בעברית לבתי ספר ערביים. בעתירה שהגישה בשמם עו"ד הדס ברוה לבית המשפט המחוזי בירושלים הם טוענים כי הפסילה מנוגדת לחוק. "התלמידים פעלו ללא דופי בשעת המבחן ומשרד החינוך פעל בניגוד גמור להנחיות המינהליות הקבועות בחוזר מנכ"ל בדבר טוהר הבחינות", נטען בעתירה. "לא ניתנה להם זכות טיעון בטרם מתן ההחלטה".לטענתם, הם לא ישבו סמוך לתלמידים שנחשד כי העתיקו מהם ולא שוחחו עמם במהלך הבחינה. בנוסף, הם לא הוזהרו על ידי המשגיח כי הם מרעישים או מדברים וחורגים מכללי המשמעת הנדרשים. כשקיבלו את תוצאות המבחן, הופתעו לגלות שמחברות המבחן שלהם נפסלו ושבית ספרם ערער על הפסילה אבל נדחה."העותרים הם תלמידים מצטיינים, בעלי ממוצע ציוני בגרות משוקלל של יותר מ־116", נכתב בעתירה. עורכת דינם הוסיפה כי השניים לומדים היום למבחן פסיכומטרי ומנסים להתקבל ללימודי רפואה באוניברסיטאות המובילות בארץ."כל עוד לא מבוטלת ההחלטה על פסילת המבחן הם מנועים מלקבל תעודת בגרות ולהתחיל את לימודיהם האקדמיים", מדגישה עורכת דינם. היא הוסיפה כי התלמידים צירפו לעתירה תצהירים של תלמידים שנבחנו איתם, שבהם הם טוענים כי לא שוחחו עמם במהלך המבחן וכי המשגיח לא הזהיר אותם מפסילה".


משרד החינוך מסר בתגובה כי יגיש את עמדתו בנושא לבית המשפט.