אפליה במשרד הבריאות? תחום הסיעוד הוא אחד המקצועות המבוקשים בחברה הערבית, כאשר 42% מכלל הסטודנטים לסיעוד בשנה"ל תשע"ה היו ערבים. במשרד הבריאות משום מה, החליטו להתעלם מנתון זה בקמפיין חדש לעידוד השכלה של אח או אחות אקדמאים אותו פרסמו עם סטודנטים יהודים ובשפה העברית בלבד. בתשדיר של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות, המבקש לעודד לימודים אקדמאים למקצוע הסיעוד, יש פרטים אודות מוסדות הלימוד ומסלולי הלימוד הקיימים וכן סיפורים של נשים שעברו הסבה מקצועית ללימודים אלה, אך מדובר בנשים יהודיות בלבד כאמור ובנוסף האתר עצמו כולל מידע בשפה העברית בלבד.נועה סתת, מנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה, פנתה למנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב וביקשה להכליל בקמפיין תכנים בערבית: "חלק גדול מהסטודנטים לסיעוד משתייכים לציבור הערבי, תמוה בעינינו שכאשר מחליט משרד הבריאות לפצוח בקמפיין לעידוד לימודי סיעוד, הציבור הערבי שקוף ואינו נוכח כלל – לא בתשדירים ולא באתר הקמפיין". עוד כתבה סתת כי "היעדר הנגשה שפתית לציבור הערבי של המידע המובא באתר פוגע ביכולתו של ציבור זה לקבל החלטה מושכלת בעניין".לפי הדוח "רפואה שלמה – מערכת הבריאות בישראל כמודל לחיים משותפים של יהודים וערבים" של המרכז הרפורמי לדת ומדינה והתנועה הרפורמית שפורסם לאחרונה, עולה כי בישראל רשומים 71,438 אחים ואחיות במרשם הסיעוד, מתוכם 14% - 8,570 הם מהחברה הערבית, כך שהחלטת משרד הבריאות תמוהה עוד יותר. כמו כן, בשנת תשע"ה הגיע שיעור הסטודנטים הערבים בלימודי הסיעוד באוניברסיטת חיפה ל-69%, באוניברסיטה העברית ובתל אביב ל-43%, במכללה האקדמית צפת 59% ובמרכז האקדמי רופין כ-50%.תגובת משרד הבריאות: "מערכת הבריאות היא מערכת משלבת שמיוצגת על ידי כלל אוכלוסיית ישראל. קמפיין מינהל הסיעוד הינו קמפיין מתמשך המועלה מעת לעת במהלך השנים האחרונות ומטרתו העלאת המודעות והדימוי של מקצוע האחות בקרב האוכלוסייה, כמקצוע אקדמי המכוון לקריירה כולל הרחבת מעגל הפונים ללימודי סיעוד.בתוכנית הקמפיין לשנה זו, הוחלט, במסגרת התקציב המצומצם לנושא להעלות את הפרסום של השנה שעברה הכולל תשדיר טלוויזיה ואתר "נחיתה" ייעודי, ללא השקעה כספית נוספת. במקביל, מינהל הסיעוד ומשרד הבריאות באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) פועלים לפרסום נוסף, רחב שיעלה מחודש מאי 2017 ואילך. הקמפיין הופנה עד היום לכלל האוכלוסייה בישראל וכך יעשה גם בהמשך".