ממחקר שהוצג לאחרונה בכנס האיגוד הקרדיולוגי בישראל עולה שאחוז מקרי המוות ממחלות לב וכלי דם בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה משמעותית מהאחוז בקרב האוכלוסייה היהודית. צוות החוקרים בהובלת פרופ' רונן רובינשטיין וד"ר בשיר כרידי מבית חולים כרמל בחיפה בדקו במהלך המחקר יותר מ־7,000 חולים. הם גילו שהאזרחים הערבים מאושפזים במרכזים רפואיים בישראל עם תסמונות כלליות חריפות בגיל שהוא נמוך משמעותית בהשוואה לחולים היהודים – 59 שנה לעומת 65 שנה, כשגם שיעור המעשנים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה באופן משמעותי מאשר בקרב ההאוכלוסייה היהודית.עוד עולה מהמחקר כי אחוזי ההישרדות של ערבים החולים במחלות לב וכלי דם במהלך השנה הראשונה לאחר גילוי המחלה נמוכים מיתר האוכלוסייה. עם זאת, פער זה מתבטא רק במהלך השנה הראשונה אחרי האשפוז, כאשר כעבור חמש שנים לא ניתן היה למצוא הבדל משמעותי בין ערבים ויהודים. נתון זה ככל הנראה מהווה ביטוי להצלחת הטיפול במסגרת מערכת הבריאות.ממצאי המחקר משקפים פערים משמעותיים הקשורים להבדלים באורחות החיים בין הציבור היהודי לערבי בישראל. הם גם מעלים את הצורך בקמפיינים ממוקדים לחברה הערבית, כולל קמפיינים המכוונים לצעירים ולתלמידי בתי ספר, להפחתת העישון, להתמודדות עם בעיית ההשמנה ולמעבר לאורח חיים בריא יותר.