כ-90% מההורים דיווחו על שביעות רצון כללית גבוהה מהגן, כ-80% דיווחו על יחסים חיוביים בין צוות הגן לילד וכ-85% מההורים דיווחו על כך שהצוות מקדם את הילדים בתחומים שונים, כך עולה ממחקר ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) שהתפרסם היום (שני) בנושא עמדות של גננות ושל הורים לילדים בגנים. מדובר על שני סקרים שנעשו בקרב מדגם ארצי מייצג של גננות ושל הורים לילדים בגילאים שלוש עד שש, במהלכם נסקרו 1,050 גננות ו-1,829 הורים במהלך החודשים יוני-אוגוסט.כ-67% מההורים דיווחו כי ילדם לא חווה אלימות מילולית ופיזית מצד ילדים אחרים בגן ועוד עולה כי אלימות מילולית ואלימות פיזית הם סוגי האלימות השכיחים יותר בין ילדי הגן (כ-30% מההורים דיווחו על מקרים מעטים וכ-3% מההורים דיווחו על היקף חמור). 94% מההורים דיווחו שצוות הגן עושה מאמצים למנוע אלימות ורובם גם ציינו שילדם לא חווה אלימות פיזית או אלימות מילולית מצד הצוות. אבל, מבין ההורים שדיווחו על אלימות מצד צוות הגן, 4% דיווחו על אלימות מילולית ורק 1% מההורים דיווחו על אלימות פיזית.כמו כן, כ-75% מההורים חשים שותפים לנעשה בגן של ילדם כשבמקביל, כ-85% מהגננות דיווחו על שותפות ועדכון הורים בנעשה בגן. בנוסף, 65% מהגננות חשות שביעות רצון מתפקידן כגננות, אבל כ-75% דיווחו כי הן חשות עומס במידה רבה או רבה מאוד ולדעת כ-40% מהגננות חסרות השתלמויות בנושאים שונים.עוד עולה מהמחקר כי כשלושה רבעים מהגננות דיווחו שמספר הילדים בגן גדול - כ-45% דיווחו שהוא גדול עד כדי הפרעה לניהול הגן וכ-30% דיווחו שמספר הילדים גדול אך אינו מפריע לניהול הגן. כשנבחן הקשר שבין גודל הגן לשביעות הרצון של הגננת, נמצא כי ככל שגודל הגן קטן יותר כך שיעורי הדיווח על מספר ילדים מספק בגן גבוהים יותר.