מזה כחמישה חודשים מתנהל משא ומתן בין הסגל האקדמי הזוטר לבין ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לקראת הסכם קיבוצי חדש. היום (ראשון) הודיע מטה המאבק של הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות כי לא נעשתה התקדמות במגעים ולכן שנת הלימודים באוניברסיטאות שאמורה להיפתח בעוד כחודש, עלולה שלא להיפתח כסדרה.ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מאגדים תחתם כ-14 אלף חברים, הכוללים את הארגונים באוניברסיטת תל אביב, בר אילן, חיפה, בן גוריון, העברית והטכניון. חברי הסגל האקדמי הזוטר מועסקים בהוראה, הדרכה, תרגול, מחקר וסיוע להוראה ומלמדים כיום למעלה ממחצית שעות ההוראה באוניברסיטאות ומהווים את רוב חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות. מדובר בסטודנטים (תלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטה המועסקים כעוזרי הוראה, אסיסטנטים ומדריכים) ומרצים שאינם סטודנטים (מועסקים כמורים מן החוץ ועמיתי הוראה).פיטורים מידי סמסטר


קיימים לסגל האקדמי הזוטר מספר מסלולי העסקה, תלוי בהגדרת התפקיד, למשל: עמיתי הוראה מועסקים במשך 12 חודשים בשנה אקדמית (6 חודשים לסמסטר) וזכאים לפנסיה מלאה, קרן השתלמות, תוספת ותק ותקציב קשרי מדע לצורך נסיעה לכנסים. מורים מן החוץ מועסקים במשך 8 חודשים בשנה, וזכאים לפנסיה לפי צו ההרחבה בלבד וללא זכויות אקדמיות וסוציאליות ועוזרי הוראה המועסקים במשך 12 חודשים בשנה אקדמית (6 חודשים לסמסטר) וזכאים לפנסיה מלאה, קרן השתלמות, ותוספת ותק.דרישות מטה מאבק הסגל האקדמי הזוטר, שלטענתו לא קיבלו מענה הולם, הן בין היתר הדרישה לביטחון תעסוקתי - ביטול העסקה לתקופות קצובות ופיטורים מידי סמסטר לטובת העסקה רצופה. נושא השכר - צמצום פערי שכר בין קבוצות עובדים שונות בסגל האקדמי הזוטר תוך יצירת מודל שכר אחיד, ובו כמה דרגות בהתאם לתואר אקדמי וביטול העסקה בתנאי "מורה מן החוץ". דרגת שכר התחלתית של 7,600 שקלים למשרה מלאה לבעל תואר ראשון. היעדר מעמד אקדמי - ייצוג לחברי הסגל האקדמי הזוטר בוועדות המחלקתיות והפקולטטיות ובמוסדות הכלל-אוניברסיטאיים המקבלים החלטות הנוגעות אליהם באופן ישיר ויצירת מודל תגמול לחברי הסגל האקדמי הזוטר עבור פרסומים.מטה המאבק: "פתיחת שנת הלימודים האקדמית בסכנה"


מתן בורד, ממטה המאבק של הסגל האקדמי הזוטר, התייחס לכך ואמר כי "ההצעה שהציגה ור"ה מפגינה אטימות כלפי 14 אלף חברי הסגל האקדמי הזוטר המהווים את עיקר כוח ההוראה באוניברסיטאות, משמרת תנאי העסקה פוגעניים ושרירות לב בפיטורי עובדים. לצערנו נראה כי אין בכוונת ור"ה לנהל מו"מ בכנות ובתום לב מה שמעמיד את פתיחת שנת הלימודים האקדמית בסכנה. אנו מקווים כי ראשי האוניברסיטאות יתעשתו ויגלו אחריות כלפי עובדיהם וכלפי ציבור הסטודנטים".מוועד ראשי האוניברסיטאות נמסר בתגובה: "צר לנו שפעם נוספת בוחר הסגל הזוטר שלא להתמקד במיצוי המשא ומתן אלא בכותרות תקשורתיות. הסגל הזוטר אשר מאגד בתוכו מספר קבוצות בעלות אינטרסים שונים ואף סותרים, מאיים כבר כעת על שביתה מיותרת ובוחר לפגוע בסטודנטים ובמערכת ההשכלה הגבוהה ללא כל הצדקה. בשונה מארגון הסגל הזוטר, האוניברסיטאות אשר פועלות למציאת פתרון הטוב ביותר עבור הצדדים הציעו תוספות שכר המסתכמות בעשרות מיליוני שקלים בשנה אשר נדחו ע"י הסגל הזוטר.משמעות דרישות הסגל הזוטר במשא ומתן הנוכחי היא תוספות שכר ותוספות נלוות שעלותן עשרות מיליוני שקלים נוספים, שהאוניברסיטאות, עם כל הרצון הטוב פשוט אינן מסוגלות לעמוד בהן, ויביאו לפגיעה קשה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. אנו קוראים לסגל הזוטר לחזור מיידית לשולחן המשא ומתן ולהימנע משביתה שלא תקדם אותו כהוא זה ורק תפגע בסטודנטים".