בעקבות כתבת תחקיר ששודרה לאחרונה בערוץ עשר בתוכנית "פנים אמיתיות", ובה תוארו מעשים פסולים שנעשו על ידי ישיבת המרכז לחינוך תורני של חסידות גור בערד, פנתה הסתדרות פועלי אגודת ישראל למשרד החינוך ולאוצר, בדרישה להפסיק את תקצוב הישיבות הללו. מהתחקיר עלה כי הישיבה חייבה תלמיד ליטול תרופות אנטי־דיכאוניות, שגורמות לדיכוי כמעט מוחלט של היצר המיני מכיוון שנמצא ברשותו טלפון חכם. הישיבה העמידה בפני התלמיד, שהיה אז בן 18, שתי ברירות: סילוק מהישיבה או קבלת טיפול תרופתי. במסגרת התחקיר הובאו ראיות המלמדות כי המקרה של התלמיד אינו חריג, וכי מדובר בתופעה שכיחה במוסדות החינוך של חסידות גור. 
 
בהקלטת סתר מצולמת של אחד ממנהלי הישיבה, שאמון על הפיקוח על התלמידים ועל עמידתם בכללי ההתנהגות הנדרשים, הוא הודה כי התלמיד קיבל טיפול המיועד לחולים הנזקקים לריסון כפוי, וזאת כדי לשמור עליו שלא יידרדר ל"כיוון האפל". הסתדרות פועלי אגודת ישראל שלחה, באמצעות משרד עוה"ד איתן, מהולל ושדות, מכתב למנכ"ל משרד החינוך ולחשב הכללי באוצר, ובו דרשה להפעיל באופן דחוף את הסמכויות המוקנות להם על פי דין, לערוך בירור יסודי ומעמיק עם הנהלת הישיבה ועם הנהלות נוספות במוסדות החינוך של החסידות, באשר לתופעה שתוארה בתחקיר. 

חסידות גור. צילום: רויטרס
חסידות גור. צילום: רויטרס

 
עוד דרשו הכותבים ממשרד החינוך ומהאוצר לנקוט את כל האמצעים למיגור התופעה, לבחון אם אין מקום להפסיק את העברת התקציב לישיבה (ולכל מוסד לימודים אחר של החסידות שבו יתגלה כי אירעו מקרים דומים - נ"ע), ולהטיל סנקציות אישיות על מנהלי הישיבה. במשרד האוצר טענו בתגובה כי מדובר בתמיכה של משרד החינוך, שאינה נוגעת לאוצר, ובמשרד החינוך אמרו כי הם בוחנים את הנושא.