מבקר המדינה יוסף שפירא הביע דאגה מהשיעור הנמוך של הנוער הבדואי המתנדב לשירות צבאי, העומד על 6-7% בלבד. זאת, למרות שמדי שנה מתקצב האגף פעילויות ההכנה לצה"ל בהיקף של יותר מ-16 מיליון שקלים, אף שאין בידיו מידע אם הנכונות והמוכנות של הנוער לשירותי משמעותי עלו בעקבות פעילויות אלה.
בדוח שהוגש היום (רביעי) ציין המבקר, כי מערכת הביטחון פועלת רבות לעידוד האוכלוסייה הבדואית להתנדב לצה"ל ולהגדלת שיעור המתנדבים. אולם, היא לא מטפלת בסוגיות כמו פערים בחינוך, אי-הסדרת סוגיית ההתיישבות, תחושת קיפוח והיעדר תחושת שייכות, אי-תגמול של מתגייסים, והקושי להשתלב בחברה הישראלית.

"טיפול בסוגיות משמעותיות נוספות, שאינן נמצאות בתחום אחריותה של מערכת הביטחון, יאפשר להגדיל את שיעור ההתנדבות לגיוס לצה"ל במגזר הבדואי", קובע המבקר ומציין כי אף שמשרד החינוך פועל בשטח לעידוד התנדבות נוער בדואי לצה"ל באמצעות פעילות חברתית-ערכית, הרי שבחוזר מנכ"ל שצה"ל היה שותף בכתיבתו, יש התייחסות הצהרתית בלבד לעידוד בני מיעוטים - ובכלל זה הבדואים - להתגייס כמתנדבים לצה"ל.

שיעור גיוס נמוך. גדוד הסיור הבדואי. צילום: דובר צה"ל
מבקר המדינה מדגיש, כי "כדי לממש את היעד הלאומי של הגדלת שיעור הבדואים המתגייסים לצה"ל, נדרש שילוב כוחות בדרג המיניסטריאלי הבכיר ביותר ובהם שר החינוך, שר הבינוי והשיכון ושר האוצר ומעקב שוטף בנושא, למשל באמצעות ועדת שרים רלוונטית".