בתום עבודה של שנתיים מפרסם היום (שלישי) משרד החינוך את תכנית הלימודים החדשה בהוראת המקרא שגיבשה ועדת המקצוע בראשות פרופ' נילי ואזנה. התכנית כוללת שינויים בלימודי מקרא מגני הילדים ועד לחטיבות העליונות, שעל-פי משרד החינוך "נועדו להתאים את התכנית לרלוונטיות של חיי התלמידים". השינויים המרכזיים מתמקדים בלמידה חווייתית יותר, בהרחבת הבחירה והלמידה העצמית של התלמידים, ביצירת רצף של פרקי הלימוד על-פי הסדר בו מופיעים הספרים בתנ"ך, ובדגש חדש בבחינת הבגרות.תכנית הלימודים החדשה כוללת ביטול גורף והדרגתי של השימוש בחוברות עבודה, שבמקומן ילווה את הלמידה בבית הספר היסודי אתר לימודי חדש, שיכלול מערכי שיעור, סרטונים, קריינות מקצועית, מאמרים, מפות, יצירות תרבות ואומנות, הטקסט התנ"כי עצמו ופרשנות. כמו-כן תדגיש התכנית את רצף הסיפורים, כך שתלמידי היסודי ילמדו לעומק מספר בראשית ועד ספר שופטים, והפרקים שנלמדו בעבר מתוך ספרים כמו שמואל, מלכים, יונה ותהלים יועברו ללימוד בחטיבת הביניים.בחטיבות הביניים יתווספו ללמידה פרקי למידה עצמית, ובחטיבות העליונות תורחב אפשרות הבחירה, מתוך תפיסה כי בחירה מרצון חופשי של התלמידים והמורים תחזק את הסקרנות ואת תחושת השייכות שלהם לספר. תלמידי החטיבות העליונות יבחרו בשני נושאים מתוך חמשת נושאי החובה: שיבת ציון, פרקי נבואה, ספרות חוק וחברה, מזמורי תהלים וספרות החכמה, ונושא אחד מתוך שני הנושאים הנכללים במסגרת ההערכה החלופית לבגרות: "על אהבה וחסד" ו"בין שאול לדוד".בתכנית החדשה עובר הדגש בבחינת הבגרות מנושא "חורבן וגלות" ל"סיפור היווצרותו של עם". שינוי זה יבוא לידי ביטוי בהתמקדות הבחינה בספר בראשית ובספר שמות, בשונה מהמיקוד הקודם בספר מלכים ובספרים נוספים מ"נביאים".אופטימיות לגני הילדים


גם בגני הילדים יתחוללו שינויים: על-פי התכנית החדשה יילמדו סיפורים מקראיים אשר הילדים מסוגלים להבין את עלילתם ולהתמודד עם הדילמות העולות בהם, המתרכזים בדמויות חשובות ומוכרות, ושבמרכזם היבט אופטימי.בדברי ההסבר לתכנית הלימודים החדשה נכתב כי על סמך דיונים אודות מצבם של לימודי התנ"ך ויחסם של תלמידי החינוך הממלכתי למקצוע, הגיעה הוועדה למסקנה "שיש לשנות את תכנית הלימודים בראיה כוללת, לאורך כל שנות הלימודים". הם הוסיפו כי "...התלמידים יפיקו מהתנ"ך רלוונטיות ומשמעות לחייהם...". התכנית נשענת על מספר עקרונות יסוד, ביניהם דגש על ידיעת תוכן הסיפור, למידה משמעותית ורלוונטית לחיי התלמידים, ולימוד עצמי ובחירה.שר החינוך, נפתלי בנט: "אנחנו יוצאים היום לדרך עם תכנית חדשה שתחזיר את הספר לעם הספר. מתוך הכרה עמוקה בחשיבותו של ספר התנ"ך, החלטתי על גיבוש תכנית לימודים חדשה במקצוע שתשים דגש על למידה חווייתית וחדשנית שתקרב את המורשת היהודית ללב של תלמידי ישראל. התוכנית החדשה מייצרת תהליך למידה משמעותי החל מגן הילדים ועד לכיתה י"ב ומאפשרת לכל תלמיד ותלמידה להיפגש עם התנ"ך באופן חוויתי, דרך סרטים ומחזות, למידה עצמאית בכלים חדשניים, סיפורים ומשלים. זהו מהלך מתבקש לאור חזונם של מנהיגי ישראל בכל הדורות אשר ראו בתנ"ך חלק מהותי בתולדותיו ובזהותו של העם היהודי״.מנכ"ל המשרד, שמואל אבואב: "תכנית הלימודים החדשה בתנ"ך מייצרת רצף סיפורי, שמעמיק בדמויות ובאירועים. התכנית מחברת את דור העתיד לספר התנ"ך, החשוב שבנכסי צאן ברזל של העם היהודי, ומאפשרת לכל תלמיד להכיר את פרקי התנ"ך באופן חוויתי, חזותי וסיפורי. בזכות ביטול חוברות הלמידה ושימוש באמצעים טכנולוגים חדישים, נחבר את לימודי התנ"ך למאה ה-21, ונאפשר לתלמידים להתוודע לסיפור המקראי במלוא עוצמתו ותפארתו".