נתונים רשמיים של המוסד לביטוח הלאומי המתפרסמים בעקבות בקשת חופש המידע של תנועת רגבים חושפים כי בשנת 2017 קיבלו נשים בדואיות המוגדרות חד הוריות סכום של 103.5 מיליון שקלים עבור הבטחת הכנסה. מדובר בכ- 5% מכלל גמלת הבטחת ההכנסה שחולקה על ידי המל"ל העומדת על כ-2 מיליארד שקלים.
לטענת תנועת רגבים, הונאת ענק של הביטוח הלאומי בהיקף של כמאה מיליון שקלים מדי שנה, היא המנוע הכלכלי המאפשר את פריחת הפוליגמיה במגזר הבדואי. כמו כן טוענת התנועה, כי לאור הקיצוץ החריף בקצבאות הילדים לפני למעלה מעשור, מצאו המשפחות הפוליגמיות אפיק הכנסה חדש - קצבאות הבטחת הכנסה לנשים המציגות עצמן כחד הוריות.
מאחר והפוליגמיה אסורה בישראל על פי חוק, הנשים הפוליגמיות לא נרשמות כנשואות, אלא כרווקות עם ילדים, או שהאישה הראשונה מציגה אישור גירושין פיקטיבי בעזרת בית הדין השרעי, ומגדירה את עצמה כחד הורית.  מן הנתונים שנחשפו היום, עולה כי בשנת 2012 קיבלו נשים אלו קצבאות הבטחת הכנסה בסך של 91 מיליון שקלים - 3.6% מההוצאה על קצבאות אלו באותה שנה - משמע שמספר המשפחות המשתתפות בשיטת הונאה זו צמח באופן ניכר בתוך 5 שנים. 

ברגבים מודים כי נשים רבות במגזר הבדואי אמנם סובלות מאבטלה או מהכנסה נמוכה, אך אילו היו רשומות כנשואות, כפי שהן באמת, הן לא היו זכאיות לקצבה הבטחת הכנסה של אם חד הורית, הגבוהה משמעותית מקצבה רגילה, הנמדדת לפי מבחן הכנסה משפחתי. רבות מהן לא היו זכאיות לקצבה כלל, בשל הכנסת בן זוגן.
דוח שהוגש השבוע לשרת המשפטים קובע, כי ישנן 7,269 נשים בדואיות המוגדרות "רווקות חד הוריות עם ילדים", לצד מאות נשים נוספות שנרשמו כגרושות וילדו לאחר הגירושין ילד למי שממנו התגרשו לכאורה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחוז המשפחות החד-הוריות עם ילדים בקרב הבדואים הוא הגבוה בארץ - 10.2% מכלל המשפחות הבדואיות, לעומת 5.8% משפחות חד-הוריות יהודיות עם ילדים במחוז המרכז. 
נתוני הביטוח הלאומי מלמדים אף הם, כי 10% מהנשים הבדואיות שקיבלו מענק דמי לידה, הן חד הוריות. מאחר והמגזר הבדואי הוא שמרני ומסורתי, המסקנה המתבקשת היא שרוב הנשים הללו אינן רווקות או גרושות, אלא כאלו המנהלות אורח חיים משפחתי עם אבי ילדיהן.

בתגובה לפרסום הנתונים בעקבות בקשת תנועת רגבים, חבר הכנסת סעיד אלחרומי מ"הרשימה המשותפת" אמר ל"מעריב": "לא מפתיע שתנועת רגבים הימנית קיצונית תמשיך להסיט נגד האוכלוסיה הבדואית ולנסות לקלקל את יחסי שיתוף הפעולה והדו-קיום בנגב בין יהודים וערבים תוך הצגת חצאי עובדות ונתונים מטעים שאינם חושפים את האמת בראיה רחבה ומערכתית. הפעם, הם הרחיקו לכת בהטעיית הציבור ובאי-דיוקים מכוונים". 
 
לדברי אלחרומי, "האוכלוסיה הבדואית נמצאת במצב סוציואקונומי הכי נמוך במדינה, כאשר האבטלה גואה ומימדי העוני הם מהגבוהים בארץ, כאשר מעל למחצית האוכלוסיה נמצאת מתחת לקו העוני. סוגיית ריבוי הנשים אצל חלק מהאוכלוסיה הבדואית , היא סוגיה חברתית תרבותית דתית וצר לי על הנסיון המטעה והלא תמים  להציג אותה ככלי להונאת רשויות המדינה", סיכם.