ב-30 ליוני 2017, התרחש אחד מן האסונות הסביבתיים החמורים בתולדות מדינת ישראל, כאשר בריכת גבס של חברת רותם אמפרט קרסה ומאות אלפי מטרים מעוקבים של מי גבס חומציים זרמו לנחל אשלים. השיטפון חירב את הנחל כליל אשר עדיין סגור למטיילים גם שנה וחצי לאחר האסון. עשרות חיות בר נהרגו ורק בנס לא היו מטיילים בנחל בזמן השיטפון החומצי.בסוף השבוע נרשמה הצלחה במאבק עמותת "אדם טבע ודין" מול חברת רותם אמפרט. בעקבות עתירתה של העמותה, תקודם תכנית שתסיר את הסיכון הקיים לזיהום נחל אשלים. בעתירה לבית המשפט המחוזי דרום, בה נטען כי מפעל רותם אמפרט פועל באופן בלתי חוקי, הושג ביום חמישי הסכם תקדימי בין אדם טבע ודין ותושבי ככר סדום שבמועצה אזורית תמר לבין החברה בחסות בית המשפט המחוזי בבאר שבע. עיקרו: העברת הפעילות לאתר שלא יסכן עוד את נחל אשלים ואת מי התהום. לצד ההישג הסביבתי, כולל ההסכם גם מנגנונים להבטחת ביצוע ההסכם, לרבות סנקציות כספיות על המפעל בגין הפרת ההסכם ואי עמידה במועדיו. בנוסף, חויב המפעל בתשלום בסך כ-300 אלף שקלים לכיסוי הוצאות התובעים. העתירה הוגשה על ידי עו"ד אלי בן ארי ועו"ד אסף רוזנבלום ובסיוע של שרית כספי אורון, ראש תחום כימיקלים ומים מ"אדם טבע ודין".עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין אמר לאחר ההחלטה: "ההסכם עם רותם אמפרט מהווה צעד משמעותי בשיקום ובהגנה על נחל אשלים והסביבה. מימוש ההסכם יוביל להפסקת הפעילות חסרת האחריות של המפעל שהובילה לאסון נחל אשלים ולנזקים ארוכי הטווח שייקח שנים לשקמם. אדם טבע ודין תמשיך לפעול ולדאוג כי המפעל יצמצם את הסיכונים שבפעילותו למינימום ההכרחי, תוך התחשבות מלאה בצרכי הסביבה".מחברת רותם אמפרט נמסר: "חברת רותם אמפרט לקחה אחריות מלאה לשיקום נזקי אסון נחל אשלים ופועלת כל העת להשיג הסכמה רחבה עם כל הגורמים לצורך שיקום האמון עם כלל הציבור, לצורך המשך פעילותה תוך שמירה על הסביבה. אנו מברכים על ההסכמות שהושגו".עיקרי ההסכמות בין אדם טבע ודין לחברת רותם אמפרט נוגעות לכמה מישורים של דרכי פעולה אשר אמורות להבטיח אי הישנות של האסון:


א. הסרת הסיכון מנחל אשלים: עד תום שנת 2020, תאושר תכנית חדשה שמטרתה היא לייעד שטחים לפינוי הגבס במיקום שאינו מסכן את נחל אשלים.ב. שיקום הבריכות הקיימות: עד תום שנת 2020 יחל שיקום של שטח בריכות 4-1, כולל שיקום נופי, באישור המשרד להגנת הסביבה. תכנית השיקום תוגש תוך 3 חודשים מיום חתימת ההסכם. שטח בריכה 5 ישוקם בתוך זמן סביר שיקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה מיום שיופסק השימוש בה.ג. מנגנונים להבטחת קיום ההסכם: אי עמידה בתאריכים הנקובים בהסכם תוביל להפסקה של פעילות בריכה 5 בתוך 60 יום מיום הפרת ההסכם. בנוסף, על כל יום של אי עמידה ביעדים והפרת ההסכם, תשלם רותם אמפרט קנס שיכול להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים על כל יום של הפרה.על פי ההסכם, רותם אמפרט מתחייבת לשכור מומחה חיצוני שיאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. החברה תדווח לאדם טבע ודין מדי שלושה חודשים, על קצב התקדמות השיקום. כל המסמכים והחומרים הרלוונטיים (למעט מידע שהוא סוד מסחרי) יועברו לאדם טבע ודין. נציג מטעם אדם טבע ודין יוכל לבקר בשטח המפעל פעם בשנה לפחות, בתיאום עם החברה.