מתקפת החיפושיות: המשרד להגנת הסביבה דיווח על התפרצות החיפושיות השחורות ברחבי הארץ בימים האחרונים, ועדכן כי החיפושיות אינן מסוכנות לאדם, לא מעבירות מחלות ולא מזיקות, ולכן אין לנקוט נגדן באמצעי הדברה. בנוסף, המשרד מציין כי התופעה צפויה לעבור בזמן הקרוב, וכן החרקים לרוב מתים באופן טבעי בתוך שעות ספורות. 


שמה של החיפושית שהגיע לפתע למחוזנו היא "רצנית אוליביה", והיא ממשפחת הרצניתיים. גודלה עד 2.5 ס"מ והיא דווקא מועילה לחקלאות שכן היא טורפת ביעילות חרקים בשטחים חקלאיים, ועשויה לטרוף גם מזיקים תברואיים. 
החיפושיות מגיעות אלינו בתעופה לתחום העירוני משטחים פתוחים בשעות הערב, ועם הגעתן הן נוחתות בקרקע ומחפשות מקום מסתור ולרוב מתות כאמור בתוך שעות ספורות. 


רק במקרים מיוחדים ישנו אישור לנקוט בהדברה נרחבת, לפי המשרד להגנת הסביבה - כאשר החיפושית מופיע באופן חריג והמוני בתחום יישוב ובמקום שבו היא גורמת בפועל למטרד, ניתן לבצע הדברה ממוקדת בשטח מצומצם כדי למנוע נזק לציבור ולרכוש. מדביר שיפעל בניגוד להנחיות, מוסר המשרד, ייחשב כמבצע הדברה רשלנית ואסורה ויינקטו נגדו האמצעים הקבועים בחוק. 
 

מתקפת החיפושיות. צילום: ד"ר אורי שלום המשרד להגנת הסביבה