מוקדם יותר היום (שלישי) נחת פגז של טנק מצרי בחדר האוכל של הישיבה הגבוהה בבני נצרים, מטרים ספורים מבלוני גז שלא נפגעו. במזל גדול באותה שעה המבנה היה ריק מתלמידים שישבו ולמדו בבית המדרש. הישוב בני נצרים והישיבה כבר למודי מקרים דומים, לאחר שרק לפני כחודשיים נחת פגז של טנק מצרי על הרכב של הישיבה וגרם נזק לרכוש.פגז טנק מצרי בבני נצרים. קרדיט: צילום פרטיבני נצרים שוכן על גדר הגבול עם מצרים ומהווה גדר חיה של ישובים חלוציים שמיישבים את הגבולות על גבולות מצרים ועזה. לפני כחמש שנים הוקמה בישוב ישיבה גבוהה בראשות הרב הלל רוטקוף שמהווה גורם משמעותי בהבאת תלמידים, זוגות צעירים ומשפחות לישוב כדי לחזק את ההתיישבות באזור כולו. הרב רוטקוף אמר כי: "קרה לנו היום נס גדול ובמזל לא היו נפגעים. אסור שמצב זה יימשך במתיחות מעין זו".