ועד ההורים הארצי בחברה הערבית דורש להקים ועדת חקירה עצמאית, שיהיו חברים בה שופטים בדימוס, בעקבות תוצאות מבחני פיז"ה. בתום ישיבת חירום הזהיר הוועד, בראשותו של אחמד ג'בארין, שאם לא יתבצעו צעדים מיידיים לשיפור מערכת החינוך במגזר הערבי יתקיימו צעדי מחאה, עד להשבתת בתי הספר.

הפערים הגבוהים בין דוברי עברית לדוברי ערבית במבחני הפיז"ה שפורסמו בשבוע שעבר, היו בכל התחומים. כך, למשל, במתמטיקה: דוברי עברית קיבלו 490 נקודות, בעוד שבקרב דוברי ערבית חלה ירידה של 12 נקודות – ל־379. בקריאה: דוברי עברית קיבלו 506 נקודות, בעוד שבקרב דוברי ערבית חלה ירידה של 29 נקודות – ל־362. במדעים: דוברי עברית קיבלו 491 נקודות ודוברי ערבי – 375.

"הגיעה העת לשינוי במערכת החינוך בחברה הערבית", דרשו המשתתפים בישיבת חירום של הוועד הארצי בחברה הערבית, שהתקיימה בערערה. עוד נמסר כי "ועד הורים ארצי בחברה הערבית מטיל את כל האחריות לכישלון על משרד החינוך, ודורש הקמת ועדת חקירה עצמאית ובעלת סמכויות, אשר תורכב משופטים בדימוס וממומחים בחינוך מהחברה הערבית וכן מנציגי ועד ההורים הארצי, לבדיקה מעמיקה של תוצאות הבחינות ולחקירת הסיבות לכישלון במערכת", צוין בהחלטה המשותפת של חברי הוועד.

בין הדרישות שהועלו: בדיקת תוכניות הלימודים ויצירת תוכניות חינוך מתאימות לחברה הערבית, בהתאם לצרכיה. עוד דורשים בוועד לפעול להכשרת מורים והתאמתם להוראה, וכן ליצור שוויון בתקצוב ובהשקעה בתלמידים בחברה הערבית, כמו בתלמידים מהמגזר הלא־ערבי. ועד ההורים גם דורש ממשרד החינוך הכנת "תוכנית הבראה" אשר תופעל לתקופה של שלוש שנים ותהיה מבוקרת ומלווה בהערכת מצב בכל שנה.

"במידה שהפניות והדרישות האלו לא יתקבלו על ידי משרד החינוך, נצא לצעדי מחאה, אשר יכללו עצרות מול משרד החינוך. כן ננקוט בצעדים נוספים, לרבות השבתה של כלל מערכת החינוך בחברה הערבית", מזהיר הוועד, הדורש לפעול מיידית להפקת לקחים ושינוי המצב."אני מקווה שמשרד החינוך והאחראים במערכת יפעלו מייד ויסיקו את המסקנות המתחייבות מהמצב וינקטו בצעדים הנדרשים, תוך שיתוף פעולה מלא איתנו, על מנת להציל את המערכת ולהעניק חינוך ראוי לעתיד ילדינו", ציין ג'בארין. במשרד החינוך בחרו שלא להגיב לדברים.