בעקבות תקלה שהתגלתה בצנרת המוליכה לבארות לוויתן, משרד האנרגיה הודיע לחברת נובל אנרג'י כי עד שלא יושלם תחקיר האירוע , לצד אישור הבדיקות הנדרשות בעקבות התקרית, לא תתאפשר הפקה מלאה מבארות לוויתן, והיקף התפוקה יוגבל ל-60%. 

התקלה בצנרת התגלתה בתקופת ההרצה בפרויקט הפקת הגז הטבעי באסדה, ואותרה במקטעי צנרת ההזרמה המצויים בסמיכות לקידוחי ההפקה בבאר המאגר. בצינורות המדוברים התגלה רטט, אשר זוהה על ידי רובוט תת-ימי שהורד למעמקי הים. 

על מנת לצמצם ולמזער את הרעידות שהורגשו בצנרת, הופחתו כמויות הגז הטבעי המופקות מהבארות בכ- 40% מהתפוקה המירבית של האסדה. הכמות תוגדל כאמור רק באישור משרד האנרגיה לאחר ביצוע בדיקות הנדסיות קפדניות לפי הדרישות. המשרד בוחן, יחד עם יועצים חיצוניים ובשיתוף חברת נובל אנרג'י את התקלה. 

עוד יצויין כי לאורך תקופת הפעילות לא הייתה דליפת חומרים מהאסדה למי הים, וכן לא נגרם לאסדה או למתקנים הנדסיים הקשורים אליה כל נזק.  בנוסף, נמסר כי אין קשר בין תקלת התקשורת שאירעה מוקדם יותר השבוע, בעקבותיה דיווחו תושבי חוף הכרמל והסביבה כי התעוררו מקול פיצוץ עז שהרעיד את בתיהם, שמקורו, ככל הנראה, בתקלה במתקן האסדה.

מחברת "נובל אנרג'י", המובילה בישראל את פיתוח מאגר הגז לוויתן נמסר בנוגע לתאונה הראשונה, כי "בהמשך להליך ההרצה של אסדת לוויתן ארעה במהלך הלילה הפסקת חשמל שחייבה בהתאם לנוהל את העברת הגז הטבעי ללפיד שנועד לכך. לא ארע כל פיצוץ או ארוע חריג אחר. לאחר שנבדקה תקינות כל המערכות חודשה הפקת הגז".