110 אלף בני נוער וצעירים בגילאי 25-13 החיים במצוקה, ניתוק וסיכון גבוה, מתגוררים בישראל. כך עולה מנתוני הפרק בדוח מבקר המדינה על הטיפול בנוער בסיכון גבוה. רק 17,200 בני נוער בסיכון מטופלים במוסדות של משרד החינוך ובמסגרות היום בקהילה של משרד הרווחה ומספר ניידות הרחוב לאיתור בני נוער משוטטים עמד בשנת 2018 על 18 בלבד. מחברי הדוח מתריעים, כי 195 בני נוער שהמתינו להשמה במעונות ממשלתיים, המתינו אשתקד לעתים כחצי שנה.

"בידי משרד הרווחה אין נתונים על מספרם ועל מיקומם של בני הנוער בסיכון גבוה והפעולות לאיתור, הן במסגרות הלימודיות והן במרחבי היישובים ובמרחב המקוון (רשת האינטרנט)  - לוקות בחסר", טוענים מחברי הדוח – "אין בידי משרד החינוך מידע מלא על היקף תופעת הנושרים הסמויים, למעט נתונים על התלמידים בסכנת נשירה המשובצים כבר במסגרות חינוך ייעודיות שהוא מפעיל".

מחברי הדוח מריעים על ליקויים לכאורה שהתגלו בהפעלתו של המעון הממשלתי לנערות "מסילה" לאורך שנים, בהם מחסור בתנאים בסיסיים, הן בהיבטים הפיזיים והן בהיבטים הטיפוליים-נפשיים, מחסור בכוח אדם מיומן ואי יציבות ניהולית. עם זאת, הם מבהירים שמשרד הרווחה החל לפעול בנושא.

משרד העבודה והרווחה מסר בתגובה: "המשרד קיבל  את הערות המבקר ופועל לתיקון הליקויים ולהטמעת מסקנות הדוח בפעילות השירותים לילדים ולנוער בסיכון. המשרד פועל כל העת לפתיחת מסגרות חדשות בקהילה לנערים ולנערות בסיכון ופיתוח מקצועי של המענים בעבורם ובהם פעילויות קהילתיות, מסגרות תעסוקה, בתים חמים, ניידות איתור ושירותים רבים נוספים. 

"בשנת 2019 הוסיף המשרד 60 מקומות חדשים במעונות הממשלתיים לנערים ולנערות בסיכון ובתחילת 2020 גובש בשיתוף משרד האוצר מתווה רב שנתי לפיתוח חסות הנוער במדינת ישראל שתכליתו הוספת מאות מקומות במעונות הממשלתיים לנערים ונערות בסיכון בשנים הקרובות מתוכם 60 כבר השנה, הקמה של מעונות ממשלתיים חדשים, פתיחה של הוסטלים חדשים, פיתוח חלופות מעצר ופתיחה של מקומות חדשים לטיפול בבני נוער שסובלים מהתמכרויות. 

"כמו כן צפויים להתווסף תקני כוח אדם לפיקוח על ההשמות בחסות הנוער במטרה לעקוב אחר התקדמות התכנית הטיפולית של כל נער ונערה עד לחזרתם לקהילה. עלות יישום המתווה היא מאות מיליוני שקלים והיא בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020".