ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל ומספר תושביה עומד על 942,800 נפש, כך מסרה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים לקראת יום ירושלים, שיצויין ביום חמישי, בסימן 53 שנים לאיחוד העיר. במהלך שנת 2019 גדלה אוכלוסיית ירושלים בכ-16,500 תושבים. לאוכלוסיה נוספו 21,40 איש כתוצאה מריבוי טבעי ועוד כ-3,500 בני אדם כתוצאה מאזן הגירה בינלאומית.

לעומת זאת, כ-8,400 בני אדם נגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילית (מספר העוזבים את ירושלים ליישובים אחרים בישראל עולה על מספר העוברים להתגורר בעיר).

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי בני ברק בית שמש ותל אביב הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. עם זאת, ההגירה היא דו כיוונית. מבדיקת הנתונים עולה שבית שמש, תל אביב וביתר עילית הם היישובים העיקריים שאליה עוברים העוזבים את ירושלים.

שיעור הפריון הכולל (מספר התושבים שאישה צפוייה ללד במהלך חייה) בירושלים עומד על 3.90 ילדים לאישה, גבוה מהממוצע הארצי העומד על 3.09. משק בית ירושלמי מונה 3.84 נפשות בממוצע, לעומת ממוצע ארצי של 3.24 נפשות.

כמו כן, במהלך שנת 2019 החלה בנייתן של 2,452 דירות בירושלים – ירידה של 16.6% לעומת 2018. המחיר הממוצע של דירה בבעלות בירושלים עמד על 2,150,000 שקל – גבוה מהממוצע הארצי שעמד על כ-1,830,000 שקל. שכר הדירה החודשי עמד על 3,100 שקל – נמוך מהממוצע הארצי שעמד על 3,300 שקל.

בתוך כך, מהנתונים עולה גם כי שיעור המשתתפים בכוח העבודה בירושלים בשנת 2019 עמד על 50.3% בלבד – לעומת 63.5% בממוצע הארצי. עוד עולה מהנתונים, כי 87% מהמועסקים עובדים ביישוב מגוריהם. בלמ"ס ציינו עוד, כי 2019 היתה השנה השלישית ברציפות, שבה חלו עליות במספר האורחים ובשיעורי התפוסה בבתי המלון.