שר הפנים יכריע: ועדת הגבולות של משרד הפנים המליצה להשאיר את אוניברסיטת בר אילן בשטח השיפוט של רמת גן, אך המעטפת, החניונים ומבנים הסמוכים לאוניברסיטה יועברו לשטח השיפוט של גבעת שמואל. כעת הכרעה הסופית תתקבל על ידי שר הפנים אריה דרעי.

עיריות רמת גן וגבעת שמואל ניהלו מאבק חריף על אוניברסיטת בר אילן. ברמת גן דרשו להשאיר את האוניברסיטה בשטח השיפוט שלה, בעוד שבגבעת שמואל טענו שמדובר במובלעת בתוך העיר ויש להעבירה לשטחה.

במועצה להשכלה גבוהה טענו בדיונים שהתקיימו בפני הוועדה, כי שינוי השיוך המוניציפאלי שלה אוניברסיטה יוביל בסבירות גבוהה לפגיעה קשה באוניברסיטה ובפעילותה, לרבות בתקציביה ובפעילותה ובסוגיות תכנוניות ומתאריות.

לעומת זאת, באגודת הסטודנטים של בר אילן טענו שיש להעביר את האוניברסיטה לתחום השיפוט של גבעת שמואל. זאת, לנוכח שיתוף הפעולה עם העירייה וכן, שרבים מהסטודנטים גרים ומבלים בגבעת שמואל והם מעוניינים להיות תושביה בכל המובנים.

לאחר דיונים רבים וממושכים המליצה הוועדה ששטחי המעונות, תיכון עמית גוש דן, אולם ווהל, האודירטריום והחניונים והרחובות שבמעטפת האוניברסיטה יהיו בשטח השיפוט של גבעת שמואל, בעוד שהאוניברסיטה עצמה תמשיך להיות שייכת לרמת גן. בשתי העיריות הביעו שביעות רצון חלקית מההחלטה וכולם נערכים לשלב הבא, להכרעת שר הפנים.

"הצלחנו בכוחות משותפים עם ראשי האוניברסיטה והמועצה להשכלה גבוהה, בליווי ייעוץ משפטי מעולה, להפוך את הקערה על פיה והחשוב מכל, רמת גן נותרה עיר אוניברסיטאית", ציין ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן – "גם החלקים הקטנים והלא אקדמים שנלקחו, זה רק עניטיטן של זמן עד שהם יוחזרו לרמת גן, שהרי לגבעת שמואל אין זכות קיום כעיר עצמאית".

גם בגבעת שמואל הביעו שביעות מהחלטת הוועדה, אך הבהיר שזה רק הצעד הראשון. "מדובר בהישג מרשים בהחלט ובצעד ראשון להשגת היעד., שכן עמדת העירייה הינה כי כל האוניברסיטה צריכה למיות שייכת לגבעת שמואל ורק פתרון כזה יוכל לתקן את העוולות הקיימות כיום בשטח ולתת מענה אמיתי,מייטבי וצודק הן לתושבי גבעת שמואל והן לסטודנטים ולאוניברסיטה עצמה", אמר ראש העירייה, יוסי ברודני והוסיף: "אנחנו מקווים שכאשר כל הנימוקים יהיו בפני שר הפנים, הוא יקבע שגם אוניברסיטת בר אילן תעבור לשטח השיפוט של גבעת שמואל".