ועדת "גלי צה"ל לאן" במשרד הביטחון סיימה את עבודתה, וההחלטה המסתמנת של שר הביטחון בני גנץ היא לסגור את התחנה לאלתר ולא להעבירה לסמכות אחרת, מהלך שמחייב שינוי חקיקה.

בימים האחרונים נעשתה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, על מנת לקבל חוות דעת משפטית בשאלה אם אכן החלטה על סגירה מלאה של תחנת גלי צה"ל לא מחייבת שינוי חקיקה.

בשלב השני צפויים לבדוק במשרד הביטחון מול הגורמים המשפטיים אם ניתן ליישם החלטה מסוג זה בתקופה של ממשלת מעבר. זאת לאחר שבפברואר, ערב הבחירות האחרונות, קבע היועמ"ש כי שר הביטחון לא יכול להכריע בסוגיה זו במהלך קמפיין בחירות. עם זאת, הוא אישר את המשך עבודתה של הוועדה, על מנת שתגבש את מסקנותיה.

הוועדה אומנם הציעה חלופות נוספות לצד סגירת התחנה, אולם במערכת הביטחון סבורים כי הגיעה העת לסגור את התחנה ולא להעביר אותה לגורם אחר. במערכת הביטחון טוענים כי החלטה על סגירת התחנה דומה למעשה להחלטה של שר הביטחון והרמטכ"ל לסגור יחידה צבאית, החלטה שאינה דורשת אישור ממשלה ושינוי חקיקה.

ככל הידוע, גם בצמרת צה"ל תומכים באפשרות זו יותר מכל אפשרות אחרת, מכיוון שהיא נתפסת כקלה יותר ליישום. הרמטכ"ל רב־אלוף אביב כוכבי פנה לגנץ עוד ביוני בבקשה להוציא את גלי צה"ל מהצבא, בשל הצורך להפריד בין השירות של חיילי צה"ל לבין עיסוק פוליטי והוויכוח הציבורי שהתחנה מעוררת, שהתעצם מאוד בשנים האחרונות.

בצה"ל סבורים כי התחנה אינה חלק מהייעוד של צה"ל. עמדת הצבא והרמטכ"ל לא נובעת רק בגלל המחלוקת הפוליטית שהיא מעוררת, אלא מתוך אותה תפיסה שלתחנה אין כל תפקיד או ייעוד במסגרת הצבאית.

כאשר הנחה גנץ בינואר להקים צוות מקצועי שיבחן מתווה להוצאת גלי צה"ל מהצבא, נכתב בהודעה הרשמית כי הוועדה תבדוק, לצד אפשרות של סגירת התחנה, גם אפשרויות של מענה חלופי. אולם כעת נראה שההחלטה בנושא כבר נפלה ובמשרד הביטחון צפויים לקדם מהלכים לסגירת התחנה – כמובן בכפוף לאישור היועמ"ש.

הוועדה העמידה בדוח המסכם שלה ארבע חלופות נוספות מלבד סגירה: שינוי תוכני השידור לעיסוק בנושאי צבא ובנושאים נוספים שאינם פוליטיים; העברת התחנה לאחריות תאגיד השידור, ללא חיילים שישרתו בה; הפרטת התחנה והעברתה לגורם אזרחי, והקמת תאגיד סטטוטורי נפרד לגלי צה"ל, מהליך שלא נתפס כישים וגם הוא בכל מקרה ללא חיילים.

אלא שכל אחת מהאופציות הנוספות האלה נתפסת ככזו שהסיכוי לממש אותה נמוך מאור ויוצר בעיות אחרות. 

בגלי צה"ל ביקשו שלא להגיב לידיעה.