מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן התארח היום (רביעי) בשיחה "אחד על אחת" עם קרן מרציאנו, במסגרת ועידת איגוד התאגידים העירוניים של הרשויות המקומיות במלון הרודס באילת. גם פרקליט המדינה לשעבר עו"ד שי ניצן מתארח באירוע, ובהמשך ישתתף בפאנל שיעסוק בשאלה "האם רשויות האכיפה והמשפט יצליחו להחזיר את אמון הציבור", לצד יו"ר הקואליציה ח"כ מיקי זוהר והמשנה ליועמ"ש רז ניזרי.

כשנשאל איך יכול להיות שאין בדוח על הקורונה התייחסות לכך שאין תקציב מדינה, או לכך שהתקציב למעשה רוקן מתוכן בגלל הקופסאות התקציביות, ענה המבקר אנגלמן: "הסוגיה לנגד עינינו ואנחנו בוחנים אותה וזה יהיה בהשלמה של הדוח, זה דוח ביניים שעסק בעיקר בראי האזרח, הטיפול הרפואי, הסיוע והמענקים, ויהיו עוד דוחות בעניין הקורונה. ההתנהלות הכלכלית בקורונה מאוד מורכבת ובעייתית וזה יתבטא בדוח".

עם זאת, אנגלמן ביקש להדגיש: "דוח הביקורת לא מחליף את האחריות של הפוליטיקאים. בהחלט אני חושב שהפוליטיקאים שלא אישרו תקציב מחויבים לתת דין וחשבון מול כל אחד ואחת מאזרחי ישראל". 

כשנשאל איך יכול להיות שבכל 200 עמודי דוח הביניים, שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לא מופיע פעם אחת, ענה: "תפיסת הביקורת שאני מביא לתפקיד, כמו במדינות רבות בעולם, היא לא לנקוב בשמות. זה כי התפיסה היא שמטרת הביקורת לצפות פני עתיד, לבדוק פני עבר ולראות איך אפשר לתקן ולהשפיע בראייה צופת פני עתיד. הדוחות שפרסמנו בנושא הקורונה התמקדו בנושא האזרח. בימים אלו אנו משלימים ביקורת שמתמקדת בקבלת ההחלטות ברמת הממשלה".

כשנשאל האם הוא מסכים שיש החלשה של שומרי הסף ענה: "אני אומר שני דברים. א' אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר משיח שהוא מכליל, בוטה ומעליב. בקרב עובדי המדינה יש אנשים טובים מאוד ואין מקום לזלזל בהם. מצד שני צריך לזכור שישראל היא דמוקרטית ויש נבחרי ציבור וזכותם וחובתם לממש את האג'נדה שלהם. זה מתח שקיים וצריך להתמודד איתו אבל בוודאי שאני לא רואה מקום לפסילות אישיות או לעלבונות למיניהם, יש לכבד כל אדם באשר הוא נמצא ולהעריך אותו על פועלו".