"מרכז אדוה" מכון המחקר החברתי-כלכלי לקידום שוויון וצדק חברתי, מפרסם דו"ח  חדש הבוחן את הכנסות של משקי בית שבראשם בני 50 ומעלה בישראל וחשיבותו של הדוח, שנכתב על ידי החוקרות אביב ליברמן ואתי קונור-אטיאס, היא בהבנת תרומתם של שוק העבודה ושל מדיניות הרווחה לחוסן הכלכלי של משקי הבית המבוגרים. הדוח מצביע על כך כי בישראל רשת הביטחון הסוציאלי, שהיא נדיבה פחות מזו של מרבית מדינות אירופה, אינה מאפשרת לחלק גדול מהאזרחים שמעל גיל הפרישה להפסיק לעבוד, ועל כן אחוז העובדים המבוגרים בישראל (גם אחרי גיל הפרישה) הוא גבוה במיוחד בהשוואה למדינות אירופה.

עבור משקי בית של בני 50 ומעלה ועד גיל הפרישה - חלקה של ההכנסה מעבודה בישראל מתוך סך הכנסות משקי הבית נמוך מהשיעור שנמצא במדינות בעלות משטר רווחה סוציאל-דמוקרטי ושמרני: 61.8%  בישראל לעומת 83.2% ו-75.2%, בהתאמה. שיעור הירידה בהכנסות של משקי בית עם המעבר לגיל פרישה  נובע מהירידה בחלקה של ההכנסה מעבודה ש"הפיצוי" עליה עם היציאה לגמלאות, אמור לבוא לידי ביטוי בעלייה בחלקו של מרכיב הביטחון הסוציאלי והפנסיה בסך ההכנסות.

עבור משקי בית של אלו המצויים בגיל הפרישה ומעלה הממצאים מעלים כי בישראל, חלקה של ההכנסה מביטחון סוציאלי ופנסיה היה הנמוך ביותר מבין כל משטרי הרווחה שנסקרו ועמד על 66.4% . בהתאם לכך, חלקה של ההכנסה מעבודה במשקי בית שלאחר גיל הפרישה בישראל היה גבוה ביחס למדינות האחרות ועמד על 19.5% . ההסבר לכך נעוץ בשיעור התעסוקה הגבוה שקיים בישראל לאחר גיל הפרישה, יותר מכל מדינה אחרת באירופה שנבדקה במחקר.

ניתן לחלק את המועסקים הללו לשניים: אלו שממשיכים לעבוד לאחר גיל הפרישה במקצועות מתגמלים שלהם, לרוב, שכר גבוה. מולם נמצאים אלו שנאלצים לאחר גיל הפרישה להישאר בשוק העבודה, מאחר והירידה בהכנסות מעבודה וההסתמכות רק על קצבאות הביטחון הסוציאלי והפנסיה הנמוכות, אינן מספיקות לקיום ראוי. "הממצאים מחזקים את הסברה כי בישראל האוכלוסייה המבוגרת מקוטבת: בצד האחד מצויים משקי בית מבוססים ובצד האחר משקי בית מתחת לקו העוני או בקרבתו."  נכתב בדוח. 
   
פרסומו של מחקר זה חשוב במיוחד בעיתוי הנוכחי, כאשר ב- 30.6.21 צפויה לפוג הוראת השעה, המעניקה לעובדים מעגל גיל 67 שפוטרו עקב משבר הקורונה או יצאו לחל"ת, מענק של עד 4,000 ₪ (בהתאם לגובה הפנסיה של העובד/ת).

"לאור התלות הגבוהה של אזרחים מבוגרים רבים בישראל בשכר מעבודה כמקור הכנסה, הפסקת המענק ב- 30.6.21, כאשר הסיכוי של מבוגרים להשתלב מחדש בשוק העבודה נמוך ביותר, פירושה עוד מבוגרים עניים בישראל. על כן, מרכז אדוה קורא לממשלה ולכנסת להאריך את תקופת הזכאות של אנשים מעגל גיל 67, שאיבדו את עבודתם בתקופת הקורונה, גם אחרי ה- 30.6.2021", אומרות החוקרות.