אוכלוסיית ישראל נאמדת בפתחה של שנת 2022 בכ-9.449 מיליון תושבים - כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (חמישי) נתונים לקראת תחילת השנה האזרחית החדשה.

מפילוח הנתונים עולה, כי כ- 6.982 מיליון מכלל אוכלוסיית ישראל הם יהודים (73.9%), כ-1.995 מיליון – ערבים (21.1%) וכ-472 אלף מוגדרים כאחרים (5%) – נוצרים שאינם ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת. בנתוני הלמ"ס לא נכללו זרים ושוהים בלתי חוקיים.

במהלך שנת 2021 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-160 אלף נפש, שיעור גידול של כ-1.7%. רוב הגידול (כ-83%) נבע מריבוי טבעי והשאר, כ-17% ממאזן ההגירה הבינלאומית.

באוכלוסייה היהודית, כ-87% מהגידול נבע מריבוי טבעי, באוכלוסיית הערבית – כ-95% ובאוכלוסיית האחרים – כ-22%, בלבד, כאשר עיקר הגידול היה תוצאה של הגירה.

במהלך השנה נולדו כ-184 אלף תינוקות (73.8% לאימהות יהודיות, 23.4% לערביות ו-2.8% לאחרות). ב-2021 נכנסו לישראל כ-25 אלף עולים חדשים ועוד כ-9,000 מהגרים אחרים (אזרחים עולים ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה לארץ). המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו: רוסיה (כ-30%), צרפת (כ-14.6%), ארה"ב (כ-13.9%) ואוקראינה (כ-12.4%).

במהלך 11 החודשים הראשונים של 2021 (ינואר-נובמבר) הגיעו לישראל כ-22.7 אלף עולים – עלייה חדה של כ28.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לעומת זאת, מאוכלוסיית ישראל נגרעו כ-51 אלף נפטרים. בלמ"ס ציינו, כי מספר הנפטרים ב-2021 היה גבוה יחסית לשנים קודמות ואף גבוה משנת 2020 (47,788) בה פרצה מגיפת הקורונה.

שיעור הנפטרים יחסית לגודל האוכלוסייה עלה מ-6.1 לאלף בשנים 2019-2017 ל-5.4. על פי נתוני משרד הבריאות, בשנת 2021, עד אמצע חודש נובמבר, נפטרו כ-4,800 תושבים מנגיף הקורונה. מתחילת המגיפה במרץ 2020 נפטרו 8,243 בני אדם.