המשרד להגנת הסביבה יפרסם בקרוב קול קורא על סך מיליון שקלים, לטובת מלגות לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים בנושאי סביבה ושינוי אקלים. כך הודיעה השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג בכנס “העתיד כבר כאן” מטעם בית הספר לחברה ומדיניות של אוניברסיטת תל־אביב, שנערך באופן מקוון.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר ל”מעריב” כי מטרת התמיכה היא להביא להגדלת מספר בעלי התואר השני והשלישי בתחומי הסביבה, שהוא תחום בצמיחה, בעל חשיבות לאומית ובין־לאומית, שצפויים בו פערי ידע וכוח אדם במשק בישראל. “הענקת המלגות תביא למיצוי הפוטנציאל הקיים במוסדות ואצל החוקרים לפיתוח תחומי ידע אלו, ותסייע לישראל להתמודד עם המשברים הסביבתיים הגלובליים העומדים בפניה,” אומרים במשרד.

בקרוב יוזמנו המוסדות להשכלה גבוהה בישראל להגיש תלמידים מצטיינים לקבלת מלגת לימוד וקיום לתארים שני ושלישי בנושאי סביבה, ובכללם היערכות לשינוי אקלים, טיפול בפסולת, כלכלה מעגלית, זיהום אוויר ומחלות זואונוטיות.

בשיחה עם “מעריב” הסבירה השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: “המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות גדולה בקבלת החלטות מבוססת מדע וידע. המלגות, וכן קולות קוראים למחקרים וסקרים שהמשרד יוציא במהלך השנה, יסייעו למוסדות להשכלה גבוהה לייצר את הידע הנדרש, ולהכשיר את כוח האדם שיסייע לישראל ולעולם להתמודד בצורה מושכלת עם האתגרים העומדים לפתחנו”.

צעדת האקלים בתל אביב (צילום: אבשלום ששוני)
צעדת האקלים בתל אביב (צילום: אבשלום ששוני)


זהו נדבך נוסף ממדיניות רחבה שמקדמת זנדברג, שהודיעה לפני כחודש כי משרדה יקצה 15 מיליון שקל לתמיכה בתנועות ובארגוני נוער שיקדמו את המאבק במשבר האקלים. התוכנית, שיזם המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם מועצת תנועות הנוער ומשרד החינוך, מגדירה עבור התנועות השונות יעדי חובה, ואלה כוללים התחייבות להפחתה ושינוי אורח חיים, יעדי הכשרות ותוכן, השתתפות במחקר מלווה ועוד. התוכנית תצא לפועל כבר בשנת הפעילות הנוכחית, ואלפי החניכים ייחשפו אליה בשגרה החינוכית והמעשית במסגרת פעילותם בתנועות. 

בעשור האחרון קיים המשרד תוכנית משותפת עם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך ומועצת תנועות הנוער, ובמסגרתה התבצעה בכל שנה פעילות בנושאי סביבה וקיימות בכ־80 סניפים. הפעילות תוקצבה בידי המשרד בהיקף של כ־800 אלף שקל בשנה. 

הפורום לישראל ירוקה הגיב ואמר כי: "אנו מברכים את משרד הגנת הסביבה על הענקת מלגות לסטודנטים אשר ימקדו את לימודיהם בנושאי איכות הסביבה. משבר האקלים פוגע בכולנו וראוי שיתפוס מקום משמעותי יותר בשיח האקדמאי. צעד זה מהווה נדבך ראשוני בהכשרה של הדור הבא במנהיגות הסביבתית. יש לודא כי תוכנית הלימוד האמורות ישקפו את המצב בישראל  ולא רק מגמות בינלאומיות תוך דאגה לישראל בשנת 2050".