בשבוע שעבר חזרה משלחת ישראלית מיוחדת מהמסע לפולין. מדובר במשלחת צעירה של המחלקה לישראל ולהנצחת השואה והמועצה הציונית בישראל, שכללה את בני ובנות הנוער של גרעין שנת השירות צמר"ת מבית המועצה הציונית.

מנכ״לית המחלקה לפעילות בישראל והנצחת השואה שרית הנדקנופף: "אנו, במחלקה לישראל ולהנצחת השואה בהסתדרות הציונית, רואים חשיבות רבה בהנחלת זיכרון השואה ובהיכרותו של הדור הצעיר עם ההיסטוריה של השואה ולקחיה. לכן ראינו חשיבות גדולה בהוצאת הנוער הנפלא שלנו למסע מעצים זה. הביקור במקומות שבהם השואה התרחשה, כשדורכים על האדמה, כשנוגעים בקירות. הרושם שביקור כזה הותיר במשתתפים הוא בלתי יתואר".

מנכ"ל המועצה הציונית עו"ד עוז חיים: "חשוב לנו לאפשר לנוער הנפלא לקחת חלק במסע העוצמתי, שהפך לחלק בלתי נפרד מעיצוב זיכרון השואה הישראלי". גרעין צמר"ת הינו שנת שירות הפועלת בשמונה ערים פריפריאליות שונות ברחבי הארץ. בצמרת שמים דגש על שלושה אפיקים מרכזיים: עשייה, לימוד וחברה.