בית הדין הארצי לעבודה דחה היום (רביעי) את ערעורו של מר יאיר מעיין על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מחודש יולי 2022, במסגרתו נדחתה תביעתו של מר מעיין לפסילת בחירתו של מר יעקב (ינקי) קוינט לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל בחודש דצמבר 2020. 

במסגרת פסק דינו דחה בית הדין הארצי את טענותיו של מר מעיין, וקבע כי הפגמים שנפלו בעבודת ועדת האיתור אינם פגמים מהותיים המצדיקים את ביטול מינויו של מר קוינט לתפקיד מנהל רמ"י, וכי בכל מקרה פגמים אלו אינם עומדים לפתחו של מר קוינט. בנוסף, בית הדין קבע כי מינויו של מר קוינט לא היה מינוי פוליטי.

בית הדין אימץ את קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי, וקבע, כי פסילתו של מר מעיין לתפקיד, מאחר שאינו מקיים את תנאי הסף, הינה פסילה מוצדקת משעה שהוכח כי מר מעיין אינו אוחז בתואר ראשון כלל. 

בית הדין הארצי קיבל בין היתר את טענות באי-כוחו של מר קוינט, עוה"ד ירון קוסטליץ ודניאל רוזנבלום ממשרד קוסטליץ ושות', לפיהן התנהלותו של מר מעיין בהליך האיתור הייתה נגועה בחוסר תום לב וביצירת מצגים שאינם אמת. בשל כך דחה בית הדין את ערעורו של מר מעיין לקבלת פיצויים בגין עוגמת נפש וחייב את מר מעיין בהוצאות ושכר טרחת עורכי דין בסך של 8,000 שקלים למדינה וסך של 24,000 שקלים למר קוינט.