בג"ץ קבע כי יתקיים דיון בעתירת התנועה לטוהר המידות נגד השר דודי אמסלם בעניין מינוי דירקטורים בחברת החשמל. על פי החלטת בג"ץ, עד תחילת חודש פברואר ייקבע דיון בעתירה, והשר אמסלם יהיה מחויב להשיב לעתירה עשרה ימים לפני מועד הדיון.

כזכור, במהלך חודש אוקטובר, התנועה לטוהר המידות עתרה היום לבג"ץ נגד סירוב השר אמסלם לאשר מינוי קבוע של יו"ר דירקטוריון חברת החשמל ולמנות דירקטורים נוספים לחברה.

על פי העתירה, מאז אוגוסט 2021, מזה למעלה משנתיים, החברה מתפקדת ללא יו"ר דירקטוריון. עד תום שנת 2023 ייוותרו בהנהלתה שלושה דירקטורים מכהנים בלבד ובחברה לא יהיה קוורום מספיק לקבלת החלטות. 

בעתירה נטען כי השר אמסלם מסרב לחתום על מינוי יו"ר לדירקטוריון משיקולים זרים ופסולים שהם חלק ממלחמת חורמה  על רשות החברות הממשלתיות והעומדת בראשה, עו"ד מיכל רוזנבוים, אשר סרבה להתכופף בפניו. גם בשיא מלחמת חרבות הברזל,  ממשיך אמסלם בסירובו לאפשר מנהל תקין ועבודה תקינה בחברות הממשלתיות, למרות ביקורת של מנהלת הרשות ושל מבקר המדינה.

התנועה טוענת כי לעיכוב מינוי יו"ר דירקטוריון בחברה יש השלכות קשות שהתעצמו מאז פרוץ מלחמת "חרבות הברזל". זאת, בשים לב לאתגרים הניצבים בפני החברה. נזכיר, כי על חברת חשמל כבר הוטל קנס על ידי רשות ניירות ערך, עקב אי מינוי יו"ר דירקטוריון, בסך 900 אלף ש"ח.

יו"ר התנועה לטוהר המידות, עוה"ד אביה אלף מסרה כי: "השר אמסלם ממשיך לעשות פוליטיקה על חשבון אזרחי ישראל, גם בימים הקשים בהם ניצבת המדינה. מצער שאנו נדרשים לפנות לבית המשפט כדי לדרוש מהשר לעשות את שאמור להיות מובן מאליו, והוא לשים את אינטרס המדינה ופעילותה התקינה של חברת החשמל, בראש סדר העדיפויות בעת הנוכחית".