בית משפט השלום באשדוד פסק לאחרונה כי יש למחוק תביעה שהגישה חברת סלולר נגד ס', שבת זוגו שהייתה בהליך של חדלות פרעון, עשתה מנוי על שמו ללא ידיעתו ולאחר שלא עמדה בתשלומים זייפה את חתימתו גם בהסדר תשלומים לכיסוי החוב. 

מהתביעה על סך כ-7000 שקלים, עולה לפני כ-5 שנים, נפתח מנוי על שמו של ס',  ולאחר  שלא עמד בתשלומים כעבור כשנה וחצי חברת הסלולר חתמה איתו על הסדר תשלומים לתשלום החוב ב-18 תשלומים.

באת כוחו של ס' עורכת הדין ליאת מנשקו, התנגדה לבקשה בהוצאה לפועל תוך דרישה לבטל את העיקולים נגדו, בטענה כי לס' שאינו שולט בשפה העברית, אין לו בכלל מנוי באותה חברת הסלולר אלא בחברה אחרת וכי מעולם הוא לא קיבל שירותים מאותה החברה. באת כוחו הוסיפה כי  הוא לא חתם מעולם על הסדר תשלומים עם חברת הסלולר וכי חתימתו על הסדר התשלומים זויפה על ידי בת זוגו שנמצאת כאמור בהליך של חדלות פירעון והוא אף מוכן להיבדק בפוליגרף. 

לפני כשנה הגיעה לידיו אזהרה מחברת הסלולר וכשפנה לחברה לקבל מסמכי ההתקשרות "נפנפו" אותו תוך שהם מפנים אותו להוצאה לפועל. בדיעבד התברר כי בת זוגו עשתה מנוי על שמו בחברת הסלולר תוך שימוש בכרטיס האשראי שלו וללא ידיעתו ובהמשך חתמה על הסדר תשלומים בשמו תוך זיוף חתימתו.

למרות שחוות דעת הגרפולוג קבעה בוודאות כי חתימתו זוייפה על ידי בת זוגו, חברת הסלולר לא הסכימה למחוק את התביעה נגדו אלא ביקשה לצרף לכתב התביעה גם את בת זוגו כנתבעת נוספת. לאור זאת באת כוחו של ס' ביקשה מבית המשפט לפסוק הוצאות משפט נגד חברת הסלולר.

אירנה רוזן  רשמת בכירה בבית המשפט השלום באשדוד קיבלה את ההתנגדות,  דחתה את הבקשה לתקן את התביעה ופסקה שעל חברת הסלולר לשלם 1000 ש"ח הוצאות משפט. 

בעקבות החלטת הרשמת חברת הסלולר הסכימה למחוק את התביעה נגד ס' והודיעה שתשקול לתבוע את בת זוגו. לאור הסכמת חברת הסלולר למחוק את התביעה עו"ד מנשקו, באת כוחו של ס' הסכימה לוותר על ההוצאות שפסק ביהמ"ש בתנאי שלא תוגש נגדו תביעה בעתיד.

בעקבות כך בית המשפט הורה למחוק את התביעה נגד ס' ולבטל את כל העיקולים שהוטלו נגדו.