בית המשפט העליון החמיר את עונשו של אדם שהורשע באונס של אישה, לאחר שהשניים סיכמו כי יקיימו יחסי מין ללא חדירה - אך הגבר חדר אליה בכל זאת. העונש הוחמר מ5.5 שנות מאסר, לשבע שנות מאסר. בפסק הדין, בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה על גזר הדין המקל של בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

בפסק הדין כתב השופט אלכס שטיין: "כדי לא להימצא אשם בעבירת אינוס, גבר שבועל אישה צריך להיות בטוח בכך שהאישה מסכימה למעשה הבעילה. אם יש ספק – אין ספק ואין הסכמה".

השופט שטיין הוסיף: "גבר שבועל אישה כאשר במוחו מקונן ספק ביחס להסכמתה מבצע מעשה אינוס במצב של שוויון נפש או עצימת עיניים; והוא הדין לגבי גבר שבועל אישה מבלי לתת את דעתו לשאלה האם האישה מסכימה, או שמא אינה מסכימה, לבעילתה. נאשם שאינו פותח את עיניו מלכתחילה כמוהו כנאשם אשר בוחר לעצום את עיניו או כנאשם אשר מתנהל בשוויון נפש או באדישות".

השופטת גילה כנפי שטייניץ, כתבה: "זכות הבחירה החופשית הנתונה לה לאישה, היא גם הזכות להתיר מגע מיני הרצוי לה ולאסור על זה שאיננו רצוי לה. קו גבול שקבעה אין לעבור אלא בהסכמתה המפורשת (אם מילולית ואם אחרת). המערער בחר להתעלם מן הגבול שהציבה המתלוננת ללא נטילת הסכמתה, ונטל את שלא הותר לו בכוח וללא חמלה, ועל כן בדין הורשע".

השופט אלכס שטיין קבע כי התוצאה העונשית שצריכה להיות במקרה זה, "היא מאסר המערער מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. כל תוצאה אחרת לא תקיים את דרישת ההלימה ולא תשקם את ערכה המוסרי של נפגעת העבירה כאדם וכאישה בת-חורין, אשר נפגעה קשות על ידי מעשיו של המערער".

השופט שטיין הוסיף כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע "לא פעל לפי הכללים האלה בבואו לגזור את דינו של המערער. חלף זאת, הוא השית על המערער עונש מקל אשר סוטה במידה ניכרת ממדיניות הענישה הנקוטה בידינו ביחס לעבירת אינוס". בשל כך, בית המשפט העליון החמיר את העונש שהוטל על האנס לשבע שנות מאסר.