המשטרה תומכת במהות הצעת החוק של ח"כ משה סעדה, ולפיה יש להגביר את אמצעי האכיפה נגד ארגוני הפשיעה. חלק מהאפשרויות המוגשות בהצעת החוק כבר מיושמות הלכה למעשה, כמו חילוט רכוש וכסף, וכן הפעלת צווים מנהליים, ואולם, היא סבורה כי את הסמכות לשימוש באותם אמצעים יש להפקיד ברשות המשטרה, שהיא הגוף המקצועי.

משכך עולה כי היא בעצם מתנגדת להצעה של סעדה כי הסמכות תופקד בידי השר לביטחון פנים, מכיוון שהמערכים המקצועיים נמצאים בארגון עצמו ולא במנגנון הפוליטי.