בית המשפט העליון קבע היום (חמישי) פה אחד כי על רשות האוכלוסין להנפיק לעותרות, זוגות נשים, תעודות לידה מתוקנות שישקפו את מעמדן כאימהות של ילדיהן המשותפים.

במרכז ההליך פנו 9 זוגות נשים לסביות שהביאו ילדים לעולם והסתייעו בתורמת זרע אנונימית בבקשה כי ינפיקו לילדיהן תעודות לידה מתוקנות שכוללות את שמותיהן של שתי האימהות: הן האם היולדת, הן האם שמעמדה ההורי הוסדר בהליך משפטי (צו אימוץ או צו הורות פסיקתי). רשות האוכלוסין סירבה בטענה כי תעודת הלידה היא מסמך שמשקף את ההורות הביולוגית בעת הלידה, וככלל היא מסמך אשר "קופא בזמן".

על רקע עמדתו של ממלא מקום הנשיא ע' פוגלמן כי אין לקבל מסר על פיו קיימת הבחנה בין הורות "אמיתית"(הורות ביולוגית) לבין הורות "על תנאי"(הורות לא ביולוגית) שעשויה להיחשב כנחותה וחשודה, נקבע לבסוף כי יש להנפיק תעודות לידה מתוקנות שכוללות את שמות שתי האימהות.

השופטת ר' רונן והשופט א' שטיין הצטרפו לפסק דינו של ממלא מקום הנשיא, ואף צוין מטעמם כי ההחלטה הנוכחית בדבר הרישום המתוקן מתחייבת מהעיקרון לפיו המדינה אמורה להיות ניטרלית ביחסה אל דפוסי הזוגיות והמשפחה שאזרחיה הבוגרים בוחרים בעבור עצמם, ואל לה להכתיב לאזרחיה דפוס מונוליטי אחד של זוגיות ומשפחה.