רופאים לזכויות אדם, היא"ס, אס"ף וארגוני זכויות אדם נוספים יחד עם פרופ' נדב דוידוביץ ופרופ' חגי לוין, עתרו לבג"ץ זו הפעם השלישית על מנת לאפשר המשך טיפול רפואי בפליטי אוקראינה הנמצאים בישראל.

העתירה מוגשת לאחר שהמימון שמספקת המדינה לשירותי הבריאות לפליטי אוקראינה יופסק בסוף החודש מבלי שניתן לאוכלוסיה זו פתרון חלופי אחר ותוך סיכון חיים מיידי ופגיעה בחולים. העתירה מוגשת לאחר שבעקבות שתי עתירות קודמות משנת 2023, הבטיחה המדינה להמשך ולכסות את הביטוח הרפואי עד לסוף חודש מרץ 2024 והצהירה כי על שר הבריאות ושר האוצר הוטלה המשימה להתקין תקנות עד סוף החודש שיסדירו הסדר ביטוחי עבור כלל הקבוצות שמיושמת כלפיהן מדיניות אי הרחקה ושנכנסו לישראל עד ליום 7.1.24.

אלא שלמרות הצהרת המדינה כי לא תפקיר את בריאות פליטי אוקראינה ולמרות פניות חוזרות ונשנות מצד הארגונים, תקנות הבריאות החדשות שפרסמה לאחרונה המדינה לפליטים ומבקשי מקלט אינן כוללות את מרבית אוכלוסיית פליטי אוקראינה החיים בישראל. לפי העתירה, תקנות הבריאות החדשות הינן הסדר קמצני המעניק ביטוח בריאות רק למבקשי מקלט ופליטים שלא ניתן להרחיקם מישראל ושהם בני 65 ומעלה או קטינים, בעוד שמרבית אוכלוסיית פליטי אוקראינה אינם נכללים תחת קטגוריות אלו.  

עו"ד עדי לוסטיגמן, היועצת המשפטית של רופאים לזכויות אדם, שהגישה את העתירה, מסרה "פליטי אוקראינה חולים הפונים לארגונים, בעיצומו של פרוטוקול טיפול בסרטן, חולי לב הזקוקים לטיפול, אנשים להם נקבע ניתוח מציל חיים, שבוטל, חולים אשר שלמות גופם וחייהם תלויה בטיפול רפואי המצוי בעיצומו, מוצאים עצמם שוב בשלישית,  ברגע האחרון כשהקרקע נשמטת מתחת לרגליהם, הטיפול הרפואי נמנע מהם, תורים חיוניים מבוטלים, טיפולים נפסקים, ללא הודעה מוקדמת וחייהם מצויים בסכנה. הודעת המדינה ברגע האחרון על חסימת שירותי הבריאות מפליטי אוקראינה והתנערותה מהחלטת הממשלה בה התחייבה הפוך מכך לדאוג לכלל האוכלוסיה, הינה משחק אכזרי ולא מוסרי בחיי אדם של הפגיעים ביותר. המדינה הודיעה על החלטתה לדאוג למי שאינם בני הרחקה ומצויים בשטחה בהתאם לדין הפנימי הבינלאומי וצו המוסריות, אך החליטה לא רק שלא לעשות כן, אלא גם לפגוע בהסדרים הקיימים תוך פגיעה קשה וזלזול בשלמות גופם ובחיי אדם של הפליטים".