ראש יאח"ה לשעבר כורש ברנור החל היום (שני) את החקירה הראשית שמתנהלת על ידי התובעת, עו"ד קרן צבירן מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

בפתח החקירה, נשאל: "איך התקבלו ההחלטות בתיקים, איך זה נוהל?

ברנור השיב: "זה תיק חקירה שלא היה לי באופיו ובציביונו מעולם באופן הזה שלמעשה הוא נוהל בשליטה מלאה ובפיקוח בקרה הנחיה ואישור הן בדרג בתוך משטרת ישראל ראש אחמ והן על ידי היועמ"ש. קיבלנו אישר על כל פעולה ולא היה לי דבר כזה".

"היו ישיבות אצל היועמש בדחיפות גדולה מאוד מאוד ולקראת הישיבה היו ישיבות בתוך משטרת ישראל של ראש אחמ מציגים שם את הנושאים ומעבירים באופן רישמי לראש אחמ ליועמש וחוזר אלי לאישור. לעיתים האישור לסעיף 8 ו9 ולא מאשרים 4 ו5. כל מסמך כל תיעוד כל דבר מועבר לאישור ואני ממתין לאישור היועמ"A מצו לזימון עד או חיפש במסמך. הכל", הוסיף. 

התביעה מבקשת להעביר את הדו"ח כמוצג לבית משפט. חדד מתנגד: "מר ברנור לא ערך את הדוח והשאל. כל מה שהעד יכול לספר זה הוא שהעביר את הדוח לראש אח"צ". צבירן: "ספר לנו על ההחלטה לחתום על הסכם עד המדינה".

ברונר: "מי שניהל את המשא ומתן זה הפרקליטות. טיבה של החקריה מתפתחת, דינמית. יש ראיות נוספות שמתגבשות שבונות שלד ראייתי לעדות שלו. יש משמעות לבנות שלד ראייתי נוסף יותר לכן הבאנו אותו להמשך חקירה". 

צבירן: "במה היה חשוד הרוש?"

חדד מתנגד: "ביקשו את התיק שלוש פעמים ולא מסרו לנו אותו"

השופט ברעם שואל אם ההגנה תוכל לקבל את החומר. צבירן: "הארי הרו נחקר על ידי ההגנה ארוכות בנושא הזה. אני לא אבקש ממר כורש להיכנס לנואנסים של החקירה עצמה". ראש ההרכב השופטת פלדמן: "צריך לאפשר לעד להשיב".

צבירן: "תתיחס לטענה של הלחצים שהופעלו על הארי הרו (טענת הגנה) להתקדם להסכם עד מדינה (תפיסת רכוש) תתייחס לטענה הזו".

השופטת פלדמן ממקדת לשאלת כן ולא (האם היו לחצים או לא). ברנור: "לא".

צבירן: "השיחות המוקלטות בין מר נתניהו למוזס אילו פעולות נעשו?"

ברנור: "האיכות לא הייתה גבוהה ומספר פעמים העברנו אותן למטה ארצי לשיפור איכות השמע במעבדות משטרת ישראל.  לא שזה תרם".

צבירן: "במהלך חקירת מוזס ב4.2.2018 נתפס מכשיר הטלפון הנייד שלו. תסבר לי על נסיבות התפיסה".

ברנור: "במהלך החקירה האחרונה התברר אגב החקירה שמוזס מחזיק טלפון שאיתו הוא עושה שיחות רק עם הארי הרו. מה שמוגדר טלפון מבצעי או סודי ובתום סידרת שיחות עם היועץ והפרקליטות סוכם שנתפוס בהסכמה וללא חיפוש את הטלפון. החקירות הן בהמשך ההנחיה של היועמש לחקור את נושא התצהיר הכוזב בנושא של ישראל היום. נחקר עמוס רגב לאחר מכן היועץ סגר את האירוע ולא אישר".

צבירן: "בכמה חקירות נכחת עם נתניהו?"

ברנור: "בכולם. מי שתיאם אותן זה אני. התיאומים היו מול יואב הורביץ. היה קשה בלוז הצפוף ובעבודה האינטנסיבית שלו גם השעות נקבעו על ידי הורביץ ונתניהו. 4-5 שעות ולא יותר. ככה זה נקבע. זה ראש הממשלה".

צבירן: "קיבלתם בקשה לנוסח האזהרה של מר נתניהו?".

ברנור: "נוסח האזהרה של נתניהו ואחרים נקבע על ידי היועמ"ש. לא על דיי".

צבירן: "רפ"ק אבי רוטנברג מה אתה יכול לומר לי על נסיבות עזיבתו?".

ברנור:" רוטנברג היה קצין ביחידה במפלג ג' של מומי. הובא לידיעתי שיש למר רוטנברג קשר עם גברת מוזס אני חשבתי שזה פסול ולא אתי עידכנתי את המפקדים ולאחר מספר ימים עדכנו אותי שהברור נערך ואני צריך להעביר אותו יחידה. בסוף יוני. הייתה לו מעורבות בביבי טורס"

חדד: "ראש אחמ זה מני יצחקי. לך אין מושג אם ראש אחמ קיבל אישור מהיועמש".

ברנור: "אני נמצא בישיבות עם היועץ ולפני עם ראש אחמ. יש סדר פעולות שאנו מבקשים שהיועץ יאשר. חלק מהפעולות מאושרות תוך כדי הישיבה מחלקם הגדול לא. אני שומע את היועץ, אני מעביר את התוכנית לראש אחמ ואני יודע שהנושא נמצא לאישור היועץ".

חדד: "אבל אתה לא יודע באופן אישי מהיועץ. את הקשר בין ראש אחמ ליועץ אתה לא חשוף לא".

ברנור: "לא לכולו"

חדד: "זה מקרי שכל החקירות של ראש הממשלה מגיעות מלה"ב ב2016-2017 הרי אמרת שאין מקרה בעולם"

ברנור: "אני לא תפרתי תיקים, אני ניהלתי את החקירה"

חדד: "מה ידוע לך על המאגר של מני יצחקי. ראית את המאגר הזה פעם?"

ברנור: "אל תגיד מאגר זה מסמך"

השופט ברעם: "אלו הדברים שאדוני רשם לעצמו תוך כדי הקריאה?"

ברנור: "לאחר מכן היו כמה נקודות שדנתי עם עצמי מול החומרים כדי לחפש ולמצוא אותם למשל הביא לי הודעה כזו או אחרת. לאחר מכן הכנו את המסמך הזה"

השופטת פלדמן: "מה זה הכנו?"

ברנור: "עברנו על נקודות שחלקן גם אני אמרתי על סמך קריאה של 10 ימים"

חדד: "אמרת מקודם שיש דברים שאתה לא זכרת וגם מהממכים לא הייתה לך תשובה. ואני שואל אם מהמסכים לא מצאת תשובה אז הפרקליטות מסרה לך את התשובות האלה".

ברנור: "יש דברים שאתה רוצה לראות הודעה או תמליל מסוים או הקלטה מסוימת. אני פונה לפרקליטות".

חדד: "ואז הפרקליטות נותנת לך תשובה".

ברנור: "התשובה היא שלי הסר ספק מליבך. מה שאתה עושה זה לא ראוי, אתה מכניס לי מילים".

כורש: "פנה ארי הרו לשי ניצן ומסר שיש בטלפון שלו 2 שיחות. התקבל אישור לצו הרחבה, אותרו השיחות האלה ואז שמענו אותם והם תמללו אותם. זה טלפון שנמצא ברשות המשטרה".

חדד: "אתה יודע להגיד לי למה ארי הרו פנה לשי ניצן?"

כורש: "כי הוא רוצה שיסגרו לו את התיק".

חדד: "מה שאתה אומר לי זה חמור מאוד כי זה ממש בניגוד להצהרות חוזרות ונשנות של הפקליטות לכן אני רוצה שמאוד תדייק. אתה יודע שזה מה שהיה?"

כורש: "ישבתי בישיבות עם היועץ ושם נאמר באופן מפורש שהוא לא רוצה להיות עד מדינה אבל רוצה הקלה משמעותית בכתב האישום בתמורה לקלטות".