הכתבה נכתבה בשיתוף אוביטר

הנאשמים, בעל החברה והחברה, הורשעו על פי הודאתם, ב- 55 עבירות של ניכוי מס תשומות בלי שהיה להם לגביו מסמך, זאת במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס. לפי עובדות כתב האישום המתוקן, החברה הינה  פרטית מוגבלת במניות, אשר נרשמה כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ שתחום עיסוקה כמוצהר לרשויות המס הוא מסחר סיטוני במתכות ובעפרות מתכת. במהלך שנת המס 2018 , קיבלו הנאשמים 55 מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס בסך כולל של 13,093,136 שקלים כולל מע"מ, על שמות העוסקים וכללו אותן בספרי הנהלת החשבונות של החברה, וזאת מבלי שעשו או התחייבו לעשות את העסקאות שלגביהן הוצאו המסמכים.

הנאשמים ניכו שלא כדין, בדיווחיה התקופתיים של החברה למנהל מס ערך מוסף, את מס התשומות הגלום בחשבוניות הפיקטיביות שלעיל, בסך של 1,900,691 שקלים, וזאת מבלי שהיה להם מסמך כאמור בסעיף 38 לחוק מע"מ, במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס.
בא כוח הנאשמים, עו"ד אליהו סרור, שהצליח להפחית את הסכום המקורי מ-45 מיליון שקלים בשני שלישי, ל-15 מיליון, טען כי הנאשמים הודו במיוחס להם בכתב האישום המתוקן, למרות שעדי התביעה לא התייצבו למתן עדותם וכי הודאתם הביאה לחיסכון רב בזמן שיפוטי יקר.

כמו כן, הוסכם בין הנאשמים לבין פקיד השומה כי הנאשמים ישלמו את כפל המס, הם עומדים בהסכם זה ומשלמים כסף רב על מחדלם והכל כדי לסיים את הפרשה. עו"ד סרור טען כי הנאשמים שילמו לספקים את הכספים בגין החשבוניות, וזאת ניתן להסיק מכך שלא מיוחסות להם עבירות על פי פקודת מס הכנסה אלא רק עבירות לפי חוק מע"מ, מאחר שחשבוניות שהוציאו העוסקים לא היו תקינות. עוד נטען על ידו כי עומדת לנאשמים טענת אכיפה בררנית, מאחר שרק חלק מהעוסקים הועמדו לדין והם אף לא הגיעו למסור עדותם בבית המשפט בתיק דנן ועובדה זו צריכה להישקל במסגרת הנסיבות כנסיבה לקולה. כמו כן, היה שיהוי ניכר בהליכים בתיק.

שופטת בית משפט השלום בראשון, שירלי דקל נוה, ציינה בגזר הדין כי  כלל העבירות נושא כתב האישום המתוקן בוצעו ברצף אחד, פגעו באותם ערכים מוגנים, הם מהווים חלק מאותה תכנית עבריינית ויש ביניהן זיקה וקשר הדוק. על כן, יש לקבוע כי מדובר ב"אירוע אחד"' ובהתאם, לקבוע מתחם עונש אחד לכלל העבירות, וכך עלה גם ממתווה טיעוני באי כוח הצדדים.

במקרה שלפניי, מאז שניתנה הכרעת הדין לפני כשנה לערך שילמו הנאשמים את מרבית סכום מחדלם והעמידו ערבויות לתשלום יתרת החוב, ולכן ניתן לראות בכך הסרה מלאה של המחדל ויש לזקוף זאת לזכותם", כתבה השופטת והוסיפה: "אשר לנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירות, הנאשם בן 52 , עם תחילת שמיעת ההוכחות הודה בשמו ובשם החברה ונטל אחריות למעשיו, ובכך נחסך זמן שיפוטי ניכר. אין לחובת הנאשם הרשעות קודמות או תיקים נוספים. אין ספק שעונש מאסר בפועל, במיוחד לנאשם שמעולם לא ריצה מאסר, יפגע בו פגיעה קשה".

הכתבה באדיבות פורטל המשפט obiter.co.il

הכתבה הינה במסגרת שיתוף פעולה עם חברת אוביטר, במידה ומצאתם טעות בכתבה מוזמנים לשלוח את התיקון למייל: [email protected]    
(לצורך איתור מהיר של הכתבה, חשוב להקפיד לכלול במייל את הלינק של הכתבה).

הכתבה נכתבה בשיתוף אוביטר