בית המשפט המחוזי בלוד אישר תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח איילון, במסגרתה נטען כי החברה לא גילתה פרט מסוים כנדרש. בית המשפט קיבל את הטענות במסגרת בקשת האישור, וההליך העיקרי יתחיל בקרוב. 

על פי בקשת אישור התביעה הייצוגית, חברת הביטוח איילון מציעה לעמיתי מועדון חבר פוליסת ביטוח בעלת שני רבדים - רובד בסיסי ורובד רשות, כאשר הרובד הבסיסי (הרובד אותו כל מבוטח רוכש) כולל ביטוח למקרה נכות, ורובד הרשות מוסיף למבוטח כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה זמני.

כאשר מקרה אבדן כושר עבודה זמני גורם גם לנכות צמיתה, איילון מקזזת את הפיצוי שהתקבל מרובד הרשות בגין אבדן כושר עבודה זמני מהפיצוי המשולם במסגרת הרובד הבסיסי, ובכך למעשה מבטלת לחלוטין את הכיסוי ברובד הרשות שבגינו שילם הלקוח תוספת.

הטענה המרכזית בבקשת אישור התביעה הייצוגית הייתה כי איילון לא גילתה את הסייג הזה לכיסוי הביטוחי, לפיו בעת קרות נכות צמיתה, מקוזזים הסכומים מכוח רובד הרשות, כפי שנדרש על פי חוק - הסייג לא הוצג בצורה מודגשת, לא גולה במסגרת טופס הגילוי הנאות, ולא במסגרת חובת הגילוי היזום של חברת ביטוח.

בית המשפט קבע בהחלטת האישור, כי אכן מדובר בסייג שלא גולה כנדרש ואישר את הבקשה לתובענה ייצוגית נגד חברת הביטוח איילון. הבקשה הוגשה באמצעות משרד רפפורט לוין ביטון על ידי עורכי הדין אדם לוין, רועי ביטון, יונתן רפפורט ורותם פינקלמן.