מבקר המדינה הגיש תגובה מקדמית לעתירות נגד הביקורת שלו על צה"ל לאור אירועי השבעה באוקטובר. כזכור, המבקר כבר פתח בביקורת לאחר שבג"ץ סרב להוציא צו ביניים המקפיא את עבודתו.

במסגרת התגובה, המבקר התפלא על תגובת היועצת המשפטית לממשלה בשם הרמטכ"ל, בה התנגדה לביקורת של מבקר המדינה על אירועי השבעה באוקטובר, בעוד לאחרונה היועמ"שית פנתה לממשלה בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית על אירועי השבעה באוקטובר: "נדמה, כי עמדתה העדכנית של היועצת המשפטית, הרואה לנכון לקיים, כעת, הליך חקירה ביחס למלחמת 'חרבות ברזל', בעוד הלחימה נמשכת, אינה עולה בקנה אחד עם עמדת הרמטכ"ל, כפי שהוצגה על-ידי היועצת המשפטית לממשלה בהודעה המעדכנת מטעם הרמטכ"ל וראש השב"כ, עמדה ששללה ביקורת בעת לחימה. מהעמדה העדכנית של היועצת המשפטית לממשלה נובע שכלל הגורמים במערכת הביטחון, לרבות צה"ל, מסוגלים לשתף פעולה, באופן מלא ולאלתר, עם ביקורת המדינה, וכך עליהם לעשות".

גלי בהרב מיארה (צילום: אבשלום ששוני)
גלי בהרב מיארה (צילום: אבשלום ששוני)

המבקר הוסיף לגבי הטענה כי יש להמתין לוועדת חקירה ממלכתית, כי "זו לא הוקמה, אין אדם יודע אם תקום, אימתי, אילו עניינים יקיף המנדט שלה, ומתי יתפרסם הדו"ח שלה, במקרה שתוקם. אפשרות הקמתם בעתיד של גופי בדיקה אחרים אינה מחייבת את מבקר המדינה להסיג סמכותו לכתחילה, ואף לא בדיעבד, ובמקרה דנן בוודאי שאין להמתין להקמתה או לפרסום מסקנותיה של ועדת חקירה ממלכתית". עוד כתב מבקר המדינה כי "תושבי ישראל זכאים לקבל תשובות לשאלות הקשות העולות בעקבות אירועי שבעה באוקטובר. אמון הציבור במערכות הציבוריות והלכידות החברתית יבואו לידי ביטוי ראוי לא בדרך של השתקת ביקורת המדינה, כהצעת העותרים, אלא באמצעות מימושה של ביקורת המדינה".