השופט אלכס שטיין תוקף בחריפות את החלטת בית המשפט העליון בה נקבע כי יש לתת אזרחות מכוח חוק האזרחות גם למי שאחד מהוריו התגייר לאחר שהוא נולד. פסק הדין ניתן על ידי השופטים רות רונן ועוזי פוגלמן, כנגד דעתו החולקת של שטיין.

אל תגידו לא ידענו - הטבה מיוחדת למי שרוצה ללמוד אנגלית. לחצו כאן לשיעור ניסיון מתנה וללא התחייבות>>

בפסק דינו, כתב שטיין: "האמירה הידועה "מקרים קשים עושים דין רע" מגשימה את עצמה בחוות הדעת של חבריי, אשר יש בהן כדי לסייע למערערים, מבקשי האזרחות הישראלית שחומקת מבין אצבעותיהם בעטיים של כללים פורמליים. כפועל יוצא מכך, אמנם המערערים באים על תיקונם, אך המשפט בכללותו יוצא נפסד".

שטיין הוסיף: "חבריי נוקטים במהלך פרשני יצירתי אשר עושה שימוש בכלי משפטי רב-עוצמה – "התכלית האובייקטיבית" – כדי לנווט את ההוראות הרלבנטיות של חוק האזרחות, למקום שמיטיב עם המערערים, שמצבם מעורר אהדה, או, כלשונה של השופטת רונן, כדי להימנע מתוצאות "בלתי סבירות ולא רצויות". להשקפתי, גם אם נרחיק לכת ונמצא שאצל המחוקק נפלה שגגה, אין זה מתפקידנו לתקן שגגה זאת בדרך של חקיקה שיפוטית ולקרוא את הצדק לתוך החוק בניגוד למשמעותו הברורה".

לעמדת השופט שטיין, "תיקון שיפוטי מעין זה לא יהא נאמן לדברו של המחוקק; ולגישתי, טעם זה לבדו מחייב את הורדתו מסדר היום. יתרה מכך: שופט שמתקן את דברו של המחוקק כי למנוע תוצאה בלתי רצויה או בלתי צודקת כמוהו כמי שמודיע לכולי עלמא כי האמור בשפה ברורה ומובנת בהוראות חוק אינו בגדר סוף פסוק, וכי כאשר הוראת חוק כזאת או אחרת מביאה לתוצאה בלתי רצויה או בלתי צודקת, ניתן לעתור לבית המשפט, ולבקשו לקרוא את הצדק לתוך החוק".