בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירה שהגיש פרופ' אביעד הכהן בנוגע לבחירת רבנים ראשיים לישראל, בנימוק כי הצו הוצא "מטעמים של יעילות הטיפול בעתירה". הצו הוצא על ידי השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין.

בעתירה, נדרש בג"ץ להורות על קביעת מועד לבחירת הרבנים הראשיים – לאחר שהמועד המקורי לפקיעת כהונתם של הרבנים הראשיים חלף לפני כמעט שנה. בנוסף, נדרש בג"ץ להורות כי אין להאריך את כהונתם של הרבנים הראשיים מעבר להארכה הקיימת, עד יולי 2024, וכן כי אסור לשר מיכאל מלכיאלי מש"ס, למנכ"ל משרדו ולכל אחד מהרבנים הראשיים להתערב בבחירות לרבנות הראשית בשל ניגוד העניינים בו הם נמצאים.

בעתירה, נטען למסחרה של ממש בתפקיד הראשון לציון, במסגרתה השר מלכיאלי ומנכ"ל משרדו פעלו לדחיית הבחירות לרבנות הראשית בכדי לשבץ לתפקיד הראשון לציון את אחיו של הראשון לציון הנוכחי וידידו של אריה דרעי – הרב דוד יוסף – או את הרב יהודה דרעי, אחיו של אריה דרעי.

בכדי להוציא לפועל את הסחר בכהונת הרבנות הרמה ביותר במדינת ישראל, נטען כי נציגי מפלגת ש"ס פעלו במישורים שונים כמו שינוי דרמטי של תקנות בחירות רב עיר בכדי להעביר את נקודת הכובד מהרשות המקומית למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית שנמצאים היום בשליטת ש"ס, הפסקת כהונת רבני ערים שאינם "מאנשי שלומם" של אנשי מפלגת ש"ס והחלפתם ברבנים שיאפשרו את שיבוצם של הרב יוסף או הרב דרעי, דחיית הבחירות לרבנות לאחר הבחירות לרשויות המוניציפליות בכדי להשתלט על עוד נקודות בגוף הבוחר – ועוד.

נטען אף כי השר מלכיאלי המכהן במשרד הדתות מטעם ש"ס ניצל את מלחמת חרבות ברזל בכדי לדחות פעם נוספת את הבחירות לרבנות הראשית, לאחר שהבחירות לרשויות המקומיות נדחו בשל המלחמה. על הדרך, נטען כי כהונת רבנים שהייתה אמורה להסתיים, הוארכה אף היא – אך מכיוון שלא היה בטוח שהם יתמכו ברבנים דרעי או יוסף למשרת הראשון לציון, נקבע כי הם לא יהיו חלק מהגוף הבוחר את הרבנים הראשיים.

בתוך כך, בציונות הדתית חלה דרמה של ממש. על פי ההסכם הקואליציוני, הרב הראשי לישראל האשכנזי יהיה חובש כיפה סרוגה. אספת רבנים מיוחדת בחרה את הרב מאיר כהנא, אב בית הדין באשקלון שהיה לוחם וקצין בצנחנים, סגן אלוף במילואים, ומטרת העל שלו היא חיבור של הציבור הכללי לרבנות הראשית לישראל – לאחר שנים של ניתוק, בהם הרבנות הייתה בידי החרדים.

הרב מאיר כהנא מאיים על ההתנהלות החרדית שפשתה ברבנות הראשית לישראל, ולכן החרדים עושים הכל בכדי להילחם במועמדותו. לדברי גורמים המעורים בפרטי הדברים, אפילו השר בצלאל סמוטריץ מנסה לחתור תחת החלטת אספת רבני הציונות הדתית בכדי לקדם את הרב מיכה הלוי או את הרב יעקב שפירא. רבנים שונים בציונות הדתית, המקורבים לציבור החרדי, מנסים למשוך בחוטים בכדי להפיל את מועמדותו של הרב מאיר כהנא. עם כל יום שהבחירות לרבנות הראשית לישראל מתרחקות, מועמדותו של הרב מאיר כהנא לתפקיד הרב הראשי לישראל הולכת ומתרחקת.