"החלשת הרשות השופטת": היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה כתבה היום (ראשון) בהודעה לבית הדין הגבוה לצדק כי על שר המשפטים יריב לוין חלה מחויבות לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, ולמנות נשיא לבית המשפט העליון. זאת לאחר שהשופטת בדימוס, אסתר חיות, עזבה את כס השיפוט לפני כשמונה חודשים.

לדבריה, אי המינוי של נשיא בית המשפט העליון היא "חסרת תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל ופוגעת באורח קשה ברשות השופטת".  עוד כתבה היועמ"שית כי בהימנעות מבחירת נשיא קבוע לבית המשפט העליון "יש אפוא כדי להביא לתלות של הרשות השופטת ברשות המבצעת, להחלשת הרשות השופטת, ולפגיעה בעקרון הפרדת הרשויות ובעצמאות הרשות השופטת; לפגיעה באמון הציבור ברשות השופטת; והיא מקשה על ניהול מערכת בתי המשפט ועל קידום והוצאה לפועל של תהליכים ארוכי טווח".

חזית נוספת: היועמ"שית לא תייצג את השר לוין בדיון בעניינו

שר המשפטים יריב לוין מגיב לנאומה של אסתר חיות. (צילום: ערוץ הכנסת)

היא הוסיפה כי במקום בו מתפנה משרת נשיא בית המשפט העליון, קיים "צורך" אובייקטיבי אינהרנטי מובהק בבחירת נשיא על דרך קבע - כדברי המכתב, "בוודאי שב מכלול הנסיבות האמורות, בנקודת הזמן הנוכחית, דרישת המהירות הראויה מחייבת לפעול בהקדם האפשרי לפרסום ברשומות שמות המועמדים לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, ובסמוך לאחר תום 45 הימים על השר לכנס את הוועדה, להעמיד על סדר יומה את בחירת נשיא בית המשפט העליון, ולקיים הצבעה לבחירת נשיא בית המשפט העליון". עוד הוסיפה במכתב כי די ברוב רגיל של חברי הוועדה שהשתתפו בהצבעה.

עוד הוסיפה כי בעקבות העובדה שחסרים שני שופטים בבית המשפט העליון, הזהירה גם מפני עזיבה של ממלא מקום הנשיא בחודש אוקטובר הקרוב - מה שיגרום לכך שבבית המשפט יהיה חוסר של כחמישית מהשופטים. על כן הבהירה במכתבה את "החובה לפעול במהירות" לקדם הליך של בחירת שופטים, "לשם מניעת פגיעה מתמשכת בציבור".

"הסכמות או מחלוקות קואליציוניות אינן יכולות לגבור על חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרות בכירות במינויי קבע", הזכירה היועמ"שית.