מאבקן של "נשות הכותל", ספג היום (חמישי) מכה לא פשוטה לאחר שבקשתן של חברות הארגון לערוך במהלך חופשת פסח "ברכת כוהנות", נדחתה. מדובר בתעתיק לברכת הכוהנים, והכוונה היתה לבצע את הטקס בחול המועד של חופשת פסח. הבקשה נדחתה לאחר מספר דיונים שקבעו לא מדובר בעניין שהוא מסורת, וכי ישנם חוקים ותקנות ברורות לגבי עריכת טקסים במקום הקדוש. 


 


"הרינו לעדכן כי בלשכת היועץ המשפטי לממשלה התקיים היום דיון בנושא, בהשתתפות נציגי משרד רה"מ, המשרד לשירותי דת, רב הכותל המערבי, וגורמי משרד המשפטים. בישיבה הוצגה עמדת רב הכותל והמשרד לשירותי דת, לפיה עריכת הטקס של 'ברכת כוהנות' איננה בגדר 'מנהג המקום' ברחבה. לאור העובדה כי טקס דתי של 'ברכת כוהנות' לא מוכר, ובנוסף ממילא מעולם לא נערך ברחבת הכותל. לפיכך, עריכת הטקס אסורה בהתאם לתקנה 2(א)(1א) לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים. היועץ המשפטי לממשלה אישר עמדה זו מבחינה משפטית".מדובר בשנה שנחשבת לפורצת דרך עבור הארגון, לאחר שבמהלך השנה הוחלט כי הרחבה החדשה של הכותל תוכשר גם למתפללים רפורמיים וקונסרבטיבים, וכן לנשות הכותל, ותתאפשר בה תפילה במתכונת פלורליסטית ושוויונית, תוך כיבוד מנהגי הזרמים השונים ביהדות. לצורך כך, יבוצעו עבודות כדי להכשיר באזור הכותל הדרומי רחבת תפילה קבועה עבור מתפללים מהזרמים הלא-אורתודוקסיים. 
עוד נקבע כי כל המתפללים והמבקרים המגיעים לכותל ינסו בשער כניסה משותף שיהיו בו שלושה מסלולים: לגברים, לנשים ולמתפללים מעורבים. בהחלטת הממשלה נקבע כי רב הכותל והמקומות הקדושים, לרבנות הראשית וכן לשר הדתות לא תהיה כל סמכות על הרחבה החדשה והיא תופקד למעשה בידי מועצה ציבורית חדשה שתקום.