בית משפט השלום בתל אביב גזר היום (שני) חמישה חודשי מאסר על תנאי וקנס בסכום של 75 אלף שקל על דוד יוסף, רב העיר חולון, ממלא מקום רב העיר אור יהודה לשעבר ובנו של מנהיג ש"ס המנוח, הרב עובדיה יוסף, בגין הרשעתו בעבירות של הפרת אמונים. בכך אישר השופט, צחי עוזיאל, את הסדר הטיעון שחתמה הפרקליטות עם יוסף, אם כי בגזר הדין ציין כי "הרף התחתון של מתחם העונש ההולם כולל ענישה חמורה יותר מזו שמציעים הצדדים במסגרת הסדר הטיעון". 

עוד כתב השופט כי "עבירה של הפרת אמונים היא העבירה המרכזית המגדירה שחיתות שלטונית, שכן במעשים של הפרת אמונים על ידי על עובד הציבור יש משום מעילה בחובת האמונים שהוא חב לציבור במילוי תפקידו ושליחותו הציבוריים". הוא התחשב בעובדה שיוסף בן ה-68 הסכים, במסגרת ההסדר, להתפטר מתפקידיו הציבוריים ולא לשוב לזירה הציבורית במשך שבע שנים. 
"פעולות אלה שנקט הנאשם, מעבר להיותן מצביעות על קבלת הכרעת הדין וכפועל יוצא מכך גם על נטילת אחריות מלאה, מלמדות כי הנאשם מכיר בפגם המוסרי שדבק במעשיו ובהשלכות הראויות של פגם זה על מעמדו", ציין השופט בהחלטתו.

יוסף הורשע בכך שבמסגרת תפקידיו פעל בניגוד עניינים בתחום הכשרות, בכך שניצל מעמדו וניתב בעלי עסקים לממכר בשר לשכור את שירותי בד"ץ בית יוסף, גוף פרטי בבעלות משפחתו. למעשה, יוסף הסכים להעניק תעודת כשרות מהדרין מטעם הרבנות המקומית רק לעסקים ששכרו את שירותיו של אחד משלושה גופי בד"ץ שאישר, כאשר רק בד"ץ בית יוסף, אחד מהשלושה, פנה לציבור צרכני הכשרות הספרדי, שהוא הרוב המכריע בערים חולון ואור יהודה. 
בדרך זו, כך נקבע, לא הותיר הנאשם בידי ציבור צרכני הכשרות הספרדי בחירה ממשית, אלא להתקשר עם בד"ץ בית יוסף בלבד.