דיין בית הדין לעררים אלעד אזר החליט השבוע לחייב את שר הפנים, אריה דרעי, להעניק מעמד תושבות זמני למבקש מקלט מחבל דרפור שבסודן, שהסתנן לישראל לפני שש שנים. משמעות החלטה זו היא כי יינתנו למבקש המקלט תעודת זהות וכל הזכויות שמגיעות לאזרח ישראלי, למעט זכות ההצבעה לכנסת. אזר כתב בפסק הדין כי "אין המשיב רשאי להמשיך ולהימנע מלהכריע בבקשת המקלט שהוגשה בפניו לפני מעל לחמש וחצי שנים בלא להעניק לעורר ולו רישיון ישיבה זמני בישראל".
 
בתיקים בהם טיפל עד כה, העניק אזר לעשרות מסתננים מבקשי מקלט מעמד תושבות. בפסק הדין ציין אזר כי אמנם הוגשו בעבר ערעורים לבית המשפט המחוזי נגד פסקי הדין שלו, אך לדבריו "באף אחד מהליכים אלו לא ניתן צו לעיכוב הסעד שניתן על ידי בית הדין". דבריו של אזר מעלים תמיהה רבה לכאורה, זאת כיוון שרק בשבוע שעבר החליט שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אמנון דראל, לבטל פסק דין זהה של בית הדין לעררים, שחייב את שר הפנים להעניק מעמד תושבות זמני למבקש מקלט, עקב אי קבלת החלטה בבקשה שהוגשה למשרד הפנים.

אזר התעלם מפסק הדין של המחוזי ולמעשה, התעלם גם מהחלטת שופטי בג"ץ. לפני שבועיים הודיעה המדינה לבג"ץ כי בכוונתה לגבש מדיניות חדשה ביחס למבקשי המקלט מחבל דרפור ולבחון באופן פרטי כל בקשה, זאת במסגרת דיון בעתירה של מבקשי מקלט מדרפור שהמדינה לא דנה בבקשתם במשך שנים. שופטי בג"ץ נתנו למדינה ארכה של שלושים יום כדי להציג את "סדרי העבודה ולוחות הזמנים לבירור בקשות המקלט בנושא העתירות". 
 
אם כן, אזר קבע כי אין למשרד הפנים סמכות להמשיך להתעכב ולא להחליט בבקשת קבלת המקלט, זאת על אף שהכיר והזכיר את ההליך הנזכר בבג"ץ ואת החלטת השופטים להעניק למדינה ארכת זמן נוספת, חרף השיהוי הגדול בקבלת החלטה עד כה. יונתן יעקובוביץ', מנהל הפעילות במרכז למדיניות הגירה ישראלית, מסר למעריב אונליין בתגובה לפסק הדין כי "לצערנו, בית הדין לעררים החל לספח לעצמו סמכויות שלא ניתנו לו בחוק, בית הדין מעניק לעוד ועוד מסתננים מעמד תושבות". במרכז למדיניות הגירה קוראים למדינה לערער על ההחלטה.