סכסוך מר בין ראש עיריית קרית גת, אבירם דהרי, לפעיל החברתי ד"ר דרור לדרמן, הסתיים בפיצוי ענק של הראשון לתובע, על סך של 380 אלף ש"ח. מדובר על הליך משפטי ממושך, אשר עיקרו עוסק במכתבים רשמיים של ראש העיר, שכוונו לעבר אוניברסיטת פיטסבורג, בהם כתב דהרי טענות כנגד לרמן. בפסק דין שניתן בבית משפט השלום בקרית גת חויב ראש עירית קרית גת, אבירם דהרי, לפצות את ד"ר דרור לדרמן, פעיל חברתי בקרית גת, בסכום גבוה של 380,000 ש"ח וכן בהחזר הוצאות משפט בסך של 50,000 ש"ח וזאת בסיומו של הליך משפטי ממושך.ד"ר דרור לדרמן הגיש בשנת 2013, באמצעות עורכי הדין אלעד איזנברג וחגי חביב, ממשרד אורלנסקי, איזנברג, מוזסון ושות', תביעה כנגד ראש עירית קרית גת דאז והיום, מר אבירם דהרי, בגין נזקים כבדים שגרמו לו, לטענתו, ממכתבים שונים ששלח ראש העיר במטרה לפגוע בו ובפרנסתו עקב פעילותו האזרחית לחשיפת ליקויים ואי סדרים בפעילות העיריה והעומד בראשה.לאחר הליך משפטי ממושך פסק השופט אבישי זבולון מבית משפט השלום בקרית גת, כי על ראש העיר לפצות את ד"ר לדרמן בסכום של 380,000 ש"ח בגין הוצאת לשון הרע בשבעה מכתבים ששלח וכן בהחזר הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 50,000 ש"ח.במרכז ההליך המשפטי עמדו שני מכתבים ששלח ראש העיר לאוניברסיטת פיטסבורג שבה ביצע ד"ר לדרמן, יליד קרית גת, פוסט דוקטורט בתחום ניתוח ממוגרפיות לגילוי סרטן השד ולקרן שמימנה את ביצוע המחקר. בית המשפט קבע, כי במכתבים ששלח ראש העיר לאוניברסיטה, מעסיקתו דאז של ד"ר לדרמן, על נייר מכתבים רשמי של עירית קריית גת ובחתימתו, הועלו טענות משמיצות כנגד ד"ר לדרמן שהוכחו כשקריות."מאבק נחוש שקיבל גיבוי מבית המשפט"


בית המשפט אף קבע, כי לראש העיר לא עומדת הגנת תום הלב, שכן שם לו למטרה לפגוע במקורות הכנסתו של ד"ר לדרמן וזאת כדי לעצור את פעילותו החברתית ולהשתיק את הביקורת אשר השמיע כנגדו. עוד קבע בית המשפט, כי הוכח קשר סיבתי בין המכתבים ששלח ראש העיר לבין ביטול המשך המחקר של ד"ר לדרמן ועל כך יש לפצותו בגין לשון הרע במכתבים אלה בסך השווה לכפל הפיצוי בחוק בגין כל מכתב ובסך הכל בפיצוי של 280,000 ש"ח.


בית המשפט הוסיף וקבע, כי יש לפצות את ד"ר לדרמן בסך נוסף של 100,000 ש"ח בגין הוצאת לשון הרע במסגרת 5 מכתבים נוספים ששלח ראש העיר לגורמים נוספים.עו"ד אלעד איזנברג אמר לאחר פסק הדין: "פסיקה חשובה שמציבה גבולות ברורים לשימוש בכח המשרה של נבחרי ציבור. ידע כל נבחר ציבור שאינו יכול לעשות כרצונו בכוחו ובתפקידו הציבורי כדי למנוע ביקורת ציבורית לגיטימית וידע כל אזרח כי מאבק נחוש וצודק יקבל, בסופו של יום, גיבוי מבית המשפט. הפיצוי שנפסק בהחלט מבטא את החומרה שראה בית המשפט בשימוש לרעה שעשה ראש העיר בכח משרתו כנגד ד"ר לדרמן, אזרח שומר חוק, שכל חטאו היה שהעז למתוח ביקורת על התנהלות עירית קרית גת."התובע הגדיל לעשות ודיווח דיווח כוזב חמור"


אבירם דהרי, ראש העיר קריית גת, מסר בתגובה: "ראשית אבקש להבהיר כי הכשלים המשפטיים בפסק הדין יידונו בע"ה בבית המשפט המחוזי במסגרת הערעור שיוגש בקרוב. שנית אבקש להבהיר כי אני שמח שהצלחתי להציל שני מיליון שקלים מכספי התורמים התמימים לקרן קומן אשר נועדו לביצוע מחקרים למען הצלת חולי הסרטן ואשר לא ירדו לטמיון כפי שלצערי ירדו מאות אלפי השקלים מכספי ציבור משלם המיסים בשל רשלנות פושעת של המדען הראשי בישראל עת שילם כנגד חשבוניות חברה בעלת כתובת פיקטיבית (רחוב המגינים 8 בעיר שדרות) בתקופה בה בעל החברה והעובד היחיד בה התגורר בכלל בארה"ב ועבד באוניברסיטת פיטסבורג.שלישית אבקש להבהיר כי תפקידם וחובתם של עיריית קריית גת והעומד בראשה להגן על שמה הטוב של עיריית קריית גת כמו גם על התנהלות תקינה של מנהליה שהרי הכפשותיו האובססיביות של התובע החלו בסמוך לסיום עבודת אביו כמנהל בית ספר תיכון בעיריית קריית גת בנסיבות לא מחמיאות.


כמו-כן התעלם בית המשפט מהודאותיו של התובע בשני מעשים חמורים כנגד עיריית קריית גת והעומד בראשה."התובע אף הגדיל לעשות עת דיווח דיווח כוזב חמור אף יותר לאוניברסיטת פיטסבורג כאילו ראש העיר קריית גת נחקר במשטרת ישראל בגין הפריצה למחשבי האוניברסיטה. יצוין עוד כי רעיית התובע שימשה באותה עת כתובעת משטרתית בכירה ביותר ובעדותה בבית המשפט טענה כי איננה מודעת להתנהלותו העיסקית של בעלה במיוחד בהתייחס לחשבוניות בעלות הכתובת הפיקטיבית שדיווח למדען הראשי.לסיכום, מבקש ראש העיר להבהיר כי עיתונאי המעוניין לערוך תחקיר אמיתי מוזמן לקרא את פרוטוקולי העדויות והסיכומים שהוגשו לבית המשפט ולבקש את התייחסותם הפרטנית והעניינית של המדען הראשי, משטרת ישראל, אוניברסיטת פיטסבורג וקרן קומן".