נושם לרווחה: רק לאחר 20 שנה של סכסוכים מרים ועימותים בבתי הדין השונים, זכה לאחרונה גבר ממרכז הארץ בגט המיוחל מרעייתו. בית הדין הרבני האזורי הגדול קיבל את ערעורו של הגבר, חייב את האישה להתגרש ממנו, והורה על הפסקת חיוב הבעל במזונות אישה.
בני הזוג שהסתכסכו כאמור כבר לפני כ־20 שנה, נפרדו סופית זה מזו בשנת 2007. למרות השנים הארוכות שעברו מאז, השניים המשיכו לנהל הליכים משפטיים בערכאות שונות. האישה הגישה תביעת מזונות אישה וילדים, והבעל מצדו, הגיש תביעה לפירוק שיתוף בנכסים ותביעת גירושין. בעקבות פרידתם של השניים, זכתה האישה לקבל את זכויותיה ברכוש, שהסתכמו בסכומי כסף נכבדים ונכסי נדל"ן לרבות דירת המשפחה בשכונת יוקרה בתל אביב.  
בהליכים שהתנהלו לאחרונה בבית הדין הרבני, טען הבעל, באמצעות עורכי דינו ליאן קהת וגילור נחום, כי לפי ההלכה לא ניתן לחייב אותו בפיצוי נוסף מעבר לסכומים הרבים שקיבלה האישה עד כה. בפסק הדין שניתן קבע בית הדין הרבני הגדול שרצונה של האישה בשלום בית הוא מן הפה אל החוץ וכי "הצדדים שונאים זה את זו". לפיכך נקבע כי האישה מעכבת את הגירושין כדי לחייב את הבעל להמשיך ולשלם את מזונותיה.