התכתבויות המעידות על יחסים אישיים ביותר בין שר האוצר משה כחלון לבין השופטת אתי כרייף, הנאשמת בכפוף לשימוע בפרשת "מין תמורת מינוי" בה מעורב יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, נחשפו הערב (שני) בחדשות 13. במסגרת זו, כתבה השופטת לשר, בין היתר: "אני לבד הערב וממש רוצה לראותך". בפעם אחרת כתבה לו: "אין סיכוי שאאכזב אותך בכל מובן אפשרי, נשיקות".

כידוע, כחלון היה בשנים האחרונות חבר הוועדה לבחירת שופטים. כחלק מתפקידו, הוא ניסה לקדם מועמדותה של כרייף לשופטת. לפי הדיווח, במשטרה נבדק חשד כי כרייף מונתה לשופטת בעקבות יחסיה עם שר האוצר. 

השופטת מיהרה למחוק את ההתכתבויות עם כחלון, אך במשטרה הצליחו לאתרן. כרייף העידה במשטרה כי "במהלך הליך המועמדות פניתי ליובל צור שהיה מפקד שייטת הצוללות, שיפנה ליואב גלנט, כדי שיפנה לכחלון. הוא התקשר אליי ונפגשנו". כחלון אמר במשטרה: "נפגשנו ל-10 דקות. היא הציגה את עצמה ונתתי את התשובה הרגילה: 'אם יהיה לה את הרוב של השופטים - אוכל לתמוך בה". 

השופטת כרייף, צילום: אתר הרשות השופטת
השופטת כרייף, צילום: אתר הרשות השופטת

מתחקיר חדשות 13 עולה כי בעיצומה של הפגישה בין השניים כחלון התקשר לנוה ואמר לו שהוא תומך במינוי כרייף. ההתכתבויות שנמצאו בטלפון של כרייף העלו חשד כי בין השניים קיים קשר אישי קרוב. 

השר נשאל במשטרה על ידי אחד החוקרים האם באופי ההתכתבות היה משהו שחורג מגדר הקורקטי, והשיב: "השאלה היא למה אתה קורא קורקטי. 'אני מתגעגת ורוצה לראות אותך' זה קורקטי. אני מקבל את זה מנשים וגברים עם לבבות".

החוקר המשיך והקשה: "האם לאורך התקופה הרגשת טיזינג מהשופטת כרייף?". כחלון השיב: "לא זוכר דבר כזה". בשלב זה חשפו השוטרים בפני השר כי ההתכתבויות נמצאות בידיהן.

עוד צוין בחדשות 13 כי לאחר התפוצצות הפרשה הקשר בין השניים נותק. מלשכת השר כחלון נמסר: "כל המידע הרלוונטי נמסר לגורמים המוסמכים". 

מטעם השופטת כרייף נמסר: "כבוד השופטת כרייף פעלה לקידום מועמדות כמקובל ועל פי חוק. למשה כחלון אין ולא הייתה כל מעורבות פלילית בפרשה. מחיקת ההתכתבויות עמו אינה מהווה עבירה כלשהי ונועדה לשמור על פרטיותו ולמנוע את רמיסתה. התכתובות שוחזרו במלואן, ותוכן ההודעות שנמחקו, כמו גם מועד התכתובות – כשנתיים לאחר המינוי וללא כל קשר אליו – מלמדים כאלף עדים כי לא היה לתכתובות שנמחקו כל קשר למינוי או לחקירה. הקשר החברי ביניהם התפתח רק לאחר המינוי, דבר שאין בו כל פסול מחד, ויש בו כדי להעיד על העדר כל קשר למינוי, מאידך. העיסוק בכך הינו בגדר רכילות, ומהווה המשך פריצת גבולות של פגיעה קשה בפרטיות". 

"כב' הש׳ כרייף נבחרה לכהונת שיפוט כדין ובזכות, תוך שהצביעו בעד מינויה 8 מתוך 9 חברי הועדה למינוי שופטים, ובכללן נשיאת בית המשפט העליון דאז, הש׳ מרים נאור, שהנתונים הללו ואחרים היו מונחים בפניהם, והם סברו שהיא ראויה לכהן כשופטת. תוצאות הקורס הן רק חלק ממכלול שיקולי הוועדה, וקיימים מקרים לא מעטים בהם מונו לשיפוט מועמדים מוכשרים וראויים על אף ההערכה נמוכה שניתנה להם בקורס המועמדים. הלכה למעשה, במהלך כהונתה, זכתה כב' הש' כרייף לשבחים רבים על תפקודה. כב' הש׳ כרייף לא ביצעה כל עבירה, ואנו סמוכים ובטוחים כי לאחר שיישמעו טיעוניה, ימצא כי לא דבק כל רבב בהתנהגותה, והתיק ייסגר".