המרכז הרפואי לאלצהיימר שצמוד לבית החולים שיבא בתל השומר, הגיש באמצעות עורכי הדין אלכס כץ ומוטי איצקוביץ (KGI) עתירה לבג"צ בה הוא מבקש להוציא צו על תנאי שיורה לשרי הפנים והאוצר ולעיריית רמת גן לבטל את ההחלטה שאישרה להעלות את תעריף הארנונה למרכז פי ארבעה מתעריף הארנונה לבתי אבות ופי 10 מהתעריף לבתי חולים ממשלתיים. לדברי המרכז הרפואי, מדובר בעלייה דרמטית כאשר התעריף לבתי חולים סיעודיים גריאטרים הוא כ-300 שקל למ"ר בשנה, ואילו לבתי חולים ממשלתיים כ-32 שקל למ"ר לשנה. 

בעתירתו טוען המרכז הרפואי, כי בדצמבר 2019 ניתן, בחטא, לעיריית רמת גן אישור להעלות את תעריף ארנונה לבתי חולים סיעודיים, אולם אישור זה לא אמור לחול גם על המרכז לחולי אלצהיימר. "מדובר באישור חריג אשר פוגע בלב ליבה של החובה הבסיסית של חברה לדאוג לזקניה וחוליה, והדבר יביא להפיכת השירות לשירות לעשירים בלבד", נטען בעתירה. 

"ברור לכל שדמם של הזקנים החולים, הסיעודיים והגריאטריים המתגוררים במחלקות הסיעודיות ובבתי החולים הגריאטריים עד יומם האחרון, אינו סמוק פחות מדמם של דיירי בתי הדיור המוגן, הנהנים לעיתים מבריאות טובה ורווחה, או מאלו המתגוררים בביתם. ברור לכל שייקור תעריף הארנונה מעבר לתעריף בתי האבות למגורים, יגולגל על השירות המוענק להם ויגזור את עתידם לשבט"..

עוד טוען המרכז הרפואי, כי יצירת סיווג נפרד לבתי חולים סיעודיים גריאטריים מהווה אפליה שלהם לעומת בתי חולים ממשלתיים, הזוכים להנחה מהעירייה. "מדוע שלא יקבע סיווג נפרד לבית חולים העוסק בתחום הסרטן, או לבית חולים העוסק בתחום הלב? מה הטעם בקביעת סיווג ספציפי בלתי סביר לבית חולים גריאטרי או סיעודי? מה דינם של החולים בבית חולים זה? מדובר באפליה מובנית ופסולה"

המרכז טוען בעתירה, כי לפחות מחצית מהחולים במוסד הם דיירים אשר שהייתם מתוקצבת וממומנת גם על ידי משרד הבריאות, אך נוכח העלויות הכבדות, המגיעות לכ-17 אלף שקל בחודש לחולה, הרי שנטל הארנונה יביא להתייקרות השירותים הניתנים לדיירים. "נכון להיום, אין לעותרת כל מקור תקציבי למימון ההתייקרות העומדת על פי 4 מהארנונה למגורים ברמת גן", נכתב בעתירה. 

לדברי המרכז, מדובר בבית חולים לכל דבר ועניין הפועל תחת רישיון של משרד הבריאות, ולכן אין להפלותו לרעה בכל הקשור לגביית ארנונה. לדבריו, החל ממועד פתיחת בית החולים בשנת 2001 ועד לשנת 2016 הוא סווג על ידי עיריית רמת גן כבית חולים, וחויב בתעריף של כ-30 שקל למ"ר לשנה. באותן השנים שילם בית החולים סך של כ-150,000 שקל בשנה ארנונה. בשנת 2017 שינתה העירייה את הסיווג וחייבה את בית החולים לפי סיווג של בית "עסק" בתעריף של 320 שקל למ"ר לשנה – פי 1,100 אחוזים מהתעריף בו חויב בית החולים, והארנונה זינקה לסכום של 4.8 מיליון שקל בשנה. השומה לשנת 2020 עומדת על כ-3.5 מיליון שקל.

המרכז הרפואי לאלצהיימר הינו בית חולים ייחודי המכיל 5 מחלקות - 3 מחלקות לתשושי נפש ועוד 2 מחלקות לחולי אלצהיימר תשושי נפש, שבמהלך המחלה הפכו להיות גם חולים סיעודיים. בבית החולים מאושפזים חולים מגילאים שונים ומעמדות שונים. מדובר במוסד ללא כוונת רווח אשר מאשפזים בו 180 איש מגיל 37 ועד לגיל 100.