היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שלח היום (שלישי) מכתב לממלא מקום המפכ"ל מוטי כהן וכתב: "נקודת המוציא היא כי זכות ההפגנה היא זכות יסוד במדינת ישראל. כוחם של דברים אלו יפה גם בתקופה מורכבת של התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה. גישה זו אף באה לידי ביטוי בדברי החקיקה השונים שקודמו לשם התמודדות עם נגיף הקורונה".

"עם זאת, ככל זכות יסוד, זכות ההפגנה אינה מוחלטת ויש לאזנה מול זכויות ואינטרסים ציבוריים כבדי משקל - שמירה על הסדר הציבורי, שלום הציבור ובטחונו. יתר על כן, בצד חשיבות השמירה על חופש הביטוי וההפגנה כאמור, אין בכך כמובן משום היתר לגילויי אלימות, פגיעה ברכוש או פגיעה אחרת בשלום הציבור ובריאותו". 

"בהקשר זה, הועלו טענות שונות בפניות שבסימוכין בדבר אכיפה בררנית או התחשבות בשיקולים פוליטיים כביכול, על ידי גורמי האכיפה. אני סמוך ובטוח כי משטרת ישראל, בהובלתך, תמשיך ותפעל על מנת להבטיח כי הפעלת סמכויות המשטרה ביחס להפגנות, כמו גם בכל הקשר אחר, תיעשה בהתאם להוראות הדין בצורה עצמאית, שוויונית ועניינית, על בסיס כלל הנתונים הרלוונטיים".

עוד כתב היועמ"ש במכתבו: "קבלת ההחלטות ביחס לטיפול בהפגנות מסור למשטרת ישראל בהובלתך, אך ורק בהתאם לשיקול דעתה המקצועי. על משטרת ישראל להמשיך לקבל החלטות בקשר לכך בצורה עצמאית וללא שיקולים זרים. ההחלטה בעניין פרטני לקביעת תנאים כאלה ואחרים... נתונה לגורמי המשטרה, בהתאם לשיקול דעתם המקצועי. כל זאת כמובן בכפוף להוראות הדין".

כזכור, בתחילת השבוע פורסמו בכאן 11 הקלטות בהן נשמע השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, כשהוא לוחץ על מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון ידיד, לפעול לצמצום או לביטולן המוחלט של ההפגנות מול מעון ראש הממשלה בבלפור. בשיחה נשמע אוחנה כשהוא מבקש "לאתגר את פסיקת בג"ץ" שהתירה להפגין מול מעונו של נתניהו, ומוסיף, "למה אנחנו לא אוסרים את הדבר הזה?". 

בתשובה, ענה לו ניצב ידיד כי במהלך ההפגנות האחרונה דווקא נעשו מאמצי אכיפה וכי ניתנו דוחות רבים למשתתפים, כ-160 במספר, בגין הפרת הנחיות הקורונה, שבראשן אי-עטיית מסיכה, זאת על אף שבהפגנות אחרות השוטרים ממעטים לנהוג כך.

עוד אמר אוחנה: "אנחנו לא יכולים להמשיך עם הברדק והאנרכיזם הזה. יש הבדל בין הפגנה לבין האירועים שאנו עדים להם בחודשים האחרונים, ובשבועות האחרונים בפרט". כמו כן, השר דרש כי המשטרה תפעל בניגוד לפסיקת העליון, שקבעה כי ניתן לאפשר הפגנה באזור שכונת רחביה, הסמוכה למעונו הרשמי של ראש הממשלה.