בכתבה קודמת הבאנו את הקשיים שבהם נתקלים אפוטרופסים בהתנהלותם מול הבנקים עקב הגבלות על פעילות בחשבונות אפוטרופסות. אחת המגבלות הקשות הייתה מניעת השימוש בכרטיסי אשראי לביצוע רכישות ותשלומים הדרושים לאנשים אשר מונה להם אפוטרופוס. 

בלשון העבר הם נקראו "חסויים". כיום המונח הוא "אשל"א" (אדם שמונה לו אפוטרופוס).

יש לכם שאלה בנושא אפוטרופסות וזכויות קשישים ובעלי מוגבלויות? לחץ/י כאן

משבר הקורונה גרם לרגולטור לבחון מחדש את ההגבלות על ניהול חשבונות אפוטרופסות
כנראה שמשבר הקורונה ואילוצי הריחוק החברתי, כמו גם ההתקדמות הטכנולוגית הנסמכת יותר ויותר על ביצוע פעולות כספיות באמצעים דיגיטליים, הביאו את הרגולטור לעיון מחדש בהגבלות ולהנחיה מקלה, התואמת את הזמנים.

ביום 27 ביולי 2020 פרסם בנק ישראל מזכר לבנקים ולחברות האשראי ובו נאמר:
"בשנים האחרונות, אנו עדים לגידול מתמיד שחל במגוון השירותים הבנקאיים המוצעים ללקוחות מבלי שהם נדרשים להגיע לסניפי הבנקים, וכן לשינוי בטעמי הציבור, המובילים לעלייה בכמות הפעולות הבנקאיות המבוצעות על ידם מרחוק. הפיקוח על הבנקים פועל באופן שוטף בכדי לאפשר התפתחות זו ומעודד אותה, מתוך הבנה שזו משפרת את השירות שניתן ללקוחות המערכת הבנקאית. במהלך משבר הקורונה הפוקד אותנו, חשיבות היכולת לבצע פעילות בנקאית מרחוק קיבלה משנה תוקף, שכן הדבר מאפשר המשכיות במתן שירותים בנקאיים שוטפים, תוך שמירה על בריאות הלקוחות ובריאות עובדי המערכת הבנקאית".

באשר לחשבונות אפוטרופסות צוין במסמך:
"הנפקת כרטיסי חיוב לאפוטרופוס ולאדם שמונה לו אפוטרופוס - הנפקת כרטיסי חיוב תסייע לאוכלוסייה זו בהתנהלותה בחשבונות אפוטרופסות, ובפרט בימים אלו. ההנפקה תתבצע כמובן, במקרים המתאימים, וזאת מבלי לגרוע משיקול דעתו הפרטני של הבנק בהנפקת כרטיסי חיוב בחשבון אפוטרופסות מסוים, בהתאם לנסיבות העניין". 

מזכר בנק ישראל מפנה לעמדה העקרונית של האפוטרופוס הכללי שהועבר לאיגוד הבנקים ביום 7 ביולי 2020 ובו נכתב כך:

שימוש בכרטיס אשראי בחשבון אפוטרופסות
"לעמדת האפוטרופוס הכללי, האפוטרופוס מוסמך להתקשר עם הבנק בהסכם כרטיס חיוב בחשבון האפוטרופסות ולמנות את עצמו כמחזיק הכרטיס (וכמי שהכרטיס נושא את פרטיו) על מנת שיונפק לו כרטיס אשראי לשימוש בחשבון האדם שמונה לו אפוטרופוס, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן ולהפעלת שיקול דעת במקרה הפרטני בידי התאגיד הבנקאי.

מסגרת האשראי בכרטיס לא תעלה על גובה "סל המחיה" שאושר בידי עובדי האפוטרופוס הכללי עבור בעל החשבון שמונה לו אפוטרופוס או על סכום של 5,000 ₪ בחודש, לפי שיקול דעת הבנק.

יובהר כי ברור שייתכן שפעולות בכרטיס החיוב מתחת לסכום הטעון אישור, עסקאות בכרטיס שיבוצעו בחו"ל, חיובים בגין הוראות קבע שבוצעו בכרטיס או פעולות בנקאיות אחרות עשויות להביא לחריגה ממסגרת האשראי שאושרה כאמור". 

לבנקים ניתן שיקול דעת רחב ביחס ליישום המלצות האפוטרופוס הכללי
זו אכן בשורה טובה מאוד לאפוטרופסים שנאלצו עד כה להתנהל במסגרת המגבלות הנוקשות שהטילו הבנקים. 

יתכן שגישה חדשה זו תסלול את הדרך לאיזון בין הצורך לזהירות הבנק ביחס לפעולותיו הכספיות של אפוטרופוס עבור האשל"א, ובין ההכרח להתאים למציאות החדשה בה השימוש במזומן ובשיקים הופכת להיות כמעט בלתי רלוונטית, ואמצעי התשלום הדיגיטליים תופסים את מקומם.

עם זאת, יש לזכור שמסמכים אלה מבטאים רק עמדות והמלצות. אין מדובר בדבר חקיקה מחייב ועדיין ניתן לבנקים שיקול דעת נרחב ביותר כיצד ליישמן, אם בכלל, וביחס לכל חשבון אפוטרופסות ספציפי.

יש לקוות שהנחיות והמלצות אלה אכן יועברו לידיעת כל הבנקים, מנהלי הסניפים והפקידים על מנת להקל על האפוטרופסים בניהול העניינים הכספיים אשר עליהם הם מופקדים מכוח צווי המינוי שניתנו להם.

עורך דין ונוטריון עידו לשם מתמחה בתחום האפוטרופסות, בדיני משפחה וירושה ומוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך ולהגיש ייפוי כוח מתמשך. עו"ד לשם מנהל את פורום אפוטרופסות וזכויות קשישים ובעלי מוגבלויות. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לאפוטרופסות וחסויים LawGuide.

עורך הדין עידו לשם (צילום: משרד עו''ד עידו לשם)
עורך הדין עידו לשם (צילום: משרד עו''ד עידו לשם)

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.