פעלת נכון, עשית הכל כדי להצליח ועדיין העסקים כושלים, השפעת הקורונה מחמירה את המצב, החזר ההלוואות מכביד, המצב הכלכלי מדרדר, החובות מצטברים, הקושי האישי והכלכלי מתעצם ותחושת הייאוש משתלטת. לאט לאט מתגבשת התובנה שהגדלת החוב מובילה לשקיעה עמוקה יותר ואין מנוס מהסדרה כוללת של החובות.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין אלון ליבל, לחץ/י כאן

רפורמה בהליך חדלות הפירעון - מדריך מקוצר
בשונה מהליך פשיטת הרגל בעבר, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקף בחודש ספטמבר בשנת 2019 קבע שהתכלית המרכזית בכניסה להליך חדלות פירעון היא שיקומו הכלכלי של החייב. הרפורמה קיצרה את תקופת ההליך והגבילה אותו, למעט מקרים חריגים, לתקופה של 4 שנים שבסופם יהיה החייב פטור מחובותיו. מיקום ניהול ההליך נקבע בהתאם לסכום החובות, קרי באם סכום החובות קטן מ-150,000 שקלים בקירוב ינוהל ההליך בהוצאה לפועל ואם הסכום גבוה מכך, ינוהל ההליך בבית המשפט השלום באמצעות הממונה על חדלות הפירעון במשרד המשפטים.
 
בשלב הראשון של ההליך, החייב יגיש בקשה לפתיחת הליכים, בקשה הכרוכה בתשלום אגרה בסך של 1600 שקלים. במסגרת בחינת הבקשה אפשר שהחייב יידרש להשלמת מסמכים ולחקירת יכולת לשם בחינת הסדר חוב כולל שיסיים את ההליך כבר בשלב זה. במצב שבו לא גובש הסדר חוב, בחלוף חודש ימים בקירוב, יינתן צו לפתיחת הליכים, ימונה נאמן אחראי להמשך ההליך, יוטלו הגבלות על החייב ויקבע מהו סכום דמי המחיה שיוותר בידי החייב במקביל לסכום התשלום העיתי שישולם על ידו לקופת הנשייה.

תקופת הביניים ומתן צו לשיקום כלכלי
בתקופת הביניים שעתידה להמשך כתשעה חודשים, ינהל הנאמן חקירה יסודית בדבר הערכת שווי הנכסים שבידי החייב, יבחן את תביעות החוב שיגישו הנושים, ינהל את קופת הנשייה ויבקר את הדוחות השוטפים שיגיש החייב. בסופה של תקופה זו, יגיש הנאמן דוח סופי בו ימליץ, בין היתר, על הנכסים שאותם יש לממש לטובת הנושים השונים ועל סכום התשלומים אותו יכול החייב להחזיר מדי חודש.

בחלוף כשנה ממועד ההגשה יינתן על ידי בית המשפט צו שיקום כלכלי שיתווה את תכנית הפירעון לרבות אופן מימוש הנכסים, חובת התשלומים ותקופת ההחזר השוטף, יקבע מהן החובות שיינתן לגביהן הפטר בסיום המועד ומהן החובות שאינן ברי הפטר וכן הוראות נוספות על פי צורך לרבות הכשרה כלכלית שתחייב את החייב. למעט מקרים חריגים שבהם ניתן צו הפטר לאלתר, ההליך צפוי להתנהל לתקופה של עד שלוש שנים נוספות שבסופן צפוי החייב לקבל הפטר מחובותיו.

האם זהו פתרון קסם?
לאו דווקא. אומנם קשה לחייב שלא להתאהב בהליך חדלות פירעון שהרי האפשרות לקבל פטור מהיר יחסית לכלל חובותיו בני ההפטר שובה את הלב. אבל נדמה שהמשפט המפורסם ש"אין מתנות בחינם" רלוונטי יותר מתמיד לעניין זה. ההליך עלול לגבות מחיר כבד ולהותיר כתם שקשה מאד יהיה להסירו. משלב פתיחת ההליך מונחת "אח גדול" המפקח וחוקר את התנהלות החייב באופן שעצמאותו וחירותו של היחיד נפגעת לצד "סימון" החייב כחדל פירעון, רישום שעלול לפגוע בו בעתיד:

בהיבט הכלכלי, החייב נדרש לדיווחים עיתיים על כל פעולה עסקית שמבצע. כמו כן, הוא יוכר כ"לקוח מוגבל מיוחד", יכולתו להקים תאגיד או לקבל אשראי מוגבלת. רישום החייב כחדל פירעון לא נמחק בפועל גם לאחר קבלת ההפטר וצריך להניח כי מידע זה יעמוד לו לרועץ בעתיד והגופים הכלכליים לא יהססו להעמיד בפניו קשיים ואף יזהרו מלקיים עמו עסקים.

בהיבט האישי, לרוב מוטל צו איסור יציאה מהארץ. החייב נדרש לקבל מרות, להיות מפוקח ותלוי באדם זר אשר מנהל בפועל את חייו הכלכליים המשפיעים מטבע הדברים גם על חייו האישיים. ההשפעה הנפשית על אדם עצמאי שמאבד במידה רבה את חירותו הכלכלית, גם אם לתקופה קצובה, אינה מבוטלת וראוי לתת לה את המשקל הנכון.

עורך הדין אלון ליבל (צילום: צילום עצמי)
עורך הדין אלון ליבל (צילום: צילום עצמי)

האם יש דרך אחרת?
החלטה שקולה בדבר דרך הפעולה הנכונה ביותר עבור החייב, חייבת לשקלל את כלל המרכיבים הרלוונטיים לעניין לרבות גובה החוב, כיצד נוצר, סכום החוב שאינו בן הפטר (מזונות, תשלום עונשי, מרמה), יכולת ההחזר של החייב, נכסיו ולבסוף מהו הסכום המוערך שיופטר בסיום ההליך. לא פחות חשוב הוא בחינת אופיו של החייב ויכולתו לעמוד באתגר שמציב ההליך.

בחלק ניכר מהמקרים, טוב יעשה החייב אם יבחן ברצינות את האפשרות של ניהול משא ומתן עם הנושים השונים וניסיון להגיע להסדר חוב "מחוץ למסלול הרשמי" באופן שיוביל למחיקת חובות תמורת פירעון חלקי אך מיידי או תשלום בפריסה ארוכה יותר של החוב. התפישה הרווחת כי הגופים הכלכליים ידחו מייד כל הצעה להסדר חוב שגויה. השיקול המנחה את הגופים הללו הוא שיקול כלכלי וככזה לא ימהרו לפסול את האפשרות של גביית חלק מהחוב על פני הסיכון של איבוד מלוא החוב בהליך של חדלות פירעון והכרזה על הפטר חלוט. הסיכוי שבזהות האינטרסים של החייב והנושה לעיתים גבוה מהסיכון הצפוי לצדדים במימוש הליך חדלות הפירעון.

עורך דין אלון ליבל עוסק בתחום ההוצאה לפועל, הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ניהול מו"מ להסדרי חוב, עיקולים והגבלות על חייבים, איחוד תיקים בהוצאה לפועל ועוד.

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לחדלות פירעון LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.