אל היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט, הגיעה דרישה מהוועדה להגנת זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין להחיל בישראל את השינוי בהצהרת הלסינקי המתייחס לניסויים בבעלי חיים.

לטענת הוועדה, בישראל מתעלמים מהעובדה כי כבר לפני 20 שנה שונתה הצהרת הלסינקי, ולפיה הניסויים בבעלי חיים ייערכו רק במידת הצורך. משמעות השינוי היא כי ניסויים בבעלי חיים אינם יותר תנאי אוטומטי לביצוע ניסויים בבני אדם, וכי הדבר עשוי לצמצם את היקף הנישואים הגורמים סבל לבעלי חיים.

הועדה פנתה למשרד הבריאות בדרישה לתקן את נוסח ההצהרה, אחרי שהמשרד נמנע מלעשות זאת במשך עשרים שנה, אך נענתה בסירוב תמוה בנימוק ש"הדבר טרם הבשיל לכדי חקיקה חדשה". לדברי חברי הוועדה, לא רק שבישראל מתעלמים מהשינוי הקריטי, אלא אף הגבירו את הניסויים בבעלי חיים - מה שגורם סבל אדיר לחיות.

עו"ד אהוד פלג, יו"ר משותף בוועדת זכויות בעלי חיים בלשכה, טען בפנייה רשמית ליועמ"ש: "הצהרת הלסינקי המעודכנת שונתה לפני 20 שנה, והגיע הזמן שגם הדין במדינת ישראל ישתנה. אני מתקשה להבין מה הוא הדבר שצריך להבשיל על מנת לבצע פעולה כה פשוטה ובסיסית של החלפת נוסח ישן של ההצהרה בנוסח המעודכן. האחריות נמצאת גם לפתחו של משרד הבריאות, ואנחנו מצפים מהיועמ"ש שיפעל לתיקון ההנחיות ולשינוי המצב".

ראש לשכת עורכי הדין עו"ד אבי חימי, החתום ביחד עם עו"ד פלג על הפנייה, הוסיף: "ההצהרה הבינלאומית תוקנה, כך שניסויים בבעל חיים ייערכו כתנאי לעריכת ניסויים בבני אדם רק במידת הצורך, ואף שעברו 20 שנה - טרם עודכנה בדין הישראלי. כולי תקווה שעיוות רב־שנים זה יתוקן במהרה".