כאשר ממונה אפוטרופוס לאדם הנזקק לכך ("אשל"א" - אדם שמונה לו אפוטרופוס) על האפוטרופוס למלא אחר הוראות החוק בכל הנוגע להשקעת כספי האדם. 

סעיף 50 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק") קובע: 

"כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס, במידה שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, חייב האפוטרופוס להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות באחד הדרכים שקבע לכך שר המשפטים בתקנות או בדרך שהורה בית המשפט".

אופן ההשקעה המותר במצב של מינוי אפוטרופוס
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההשקעה" מגדירות את אופן ההשקעה המותרת, אשר עקרונית ניתן להגדרה כמסלול השקעה סולידי ביותר באמצעות פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיות וניירות ערך של המדינה, בהתאם למידת ומועד נחיצותם של הכספים עבור האדם. 

למותר לציין שאפיקי השקעה אלה כיום נושאים תשואה מינימלית בלשון המעטה.

התקנות אף קובעות כי השקעת כספים ששוויים עולה על 1,015,000 ש"ח מצריכה אישור של בית המשפט.

שונה הדבר כאשר מדובר בפעולה של מיופה כוח לאדם על פי יפוי כוח מתמשך שנערך והופעל. 

יש לכם שאלה בנושא אפוטרופסות וזכויות קשישים ובעלי מוגבלויות? לחץ/י כאן

"הפעלת" ייפוי כוח מתמשך
כידוע, עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית כאשר אדם כשיר וצלול ממנה מבעוד מועד אדם אחר להיות מיופה כוחו במקרה שלא יוכל לטפל בענייניו באופן עצמאי. "הפעלת" יפוי הכוח נעשית על פי רוב על ידי הגשת חוות דעת רפואית לאפוטרופוס הכללי המאשרת את אי-הכשירות ומיופה הכוח הופך להיות מעין "אפוטרופוס בפועל".

שלא כמו במקרה של מינוי אפוטרופוס, החוק אינו קובע חובה ספציפית למיופה הכוח באשר לדרך ניהול כספיו של האדם.

החריגים הם במקרים מוגדרים בהם ניתנה הסמכה מראש בייפוי הכוח בסכומים שבין 100 ל- 500 אלף ש"ח, או במקרים להם נדרש אישור בית המשפט מראש, למשל; עסקה במקרקעין, מתן תרומות בסכום העולה על 100 אלף ש"ח או פעולות משפטיות אחרות בסכום העולה על 500 אלף ש"ח.

עורך הדין עידו לשם (צילום: משרד עו''ד עידו לשם)
עורך הדין עידו לשם (צילום: משרד עו''ד עידו לשם)

אפיקי השקעה מותרים - שוני בין אפוטרופוס ובין מיופה כוח
לפיכך, המצב המשפטי כעת מבחין בין אפוטרופוס החייב למלא אחר הוראות "תקנות ההשקעה" לבין מיופה כוח על פי ייפוי כוח מתמשך, שאינו מחויב לאפיקי ההשקעה הסופר-סולידיים הקבועים בתקנות ואינו נדרש לאישור מבית המשפט לפעולות מעל מיליון ש"ח.

ביום 16/11/2020 פרסם האפוטרופוס הכללי "נייר עמדה בנושא השקעת כספי ממנה בידי מיופה הכוח לפי ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף". חוות הדעת מסוכמת כך:

"עמדת האפוטרופוס הכללי היא כי התנהלות סבירה של מיופה הכוח מחייבת שיפנה לקבלת אישור והוראות מבית המשפט לגבי ביצוע ההשקעה (בהתאם להוראות סעיף 32כז לחוק או להוראות סעיפים 32לא ו-32לב לחוק, לפי העניין) בהתקיים כל אחד מאלה -

  1. ההשקעה הינה בסכום העולה על מיליון ש"ח וזאת אף אם ניתנו הנחיות מקדימות להשקעה מסוג זה;
  2. ההשקעה, בכל סכום שהוא, איננה בהתאם להנחיות המקדימות של הממנה בייפוי הכוח;
  3. לא נקבעו הנחיות מקדימות בעניין זה בייפוי הכוח, וההשקעה אינה בהתאם לתקנות ההשקעה.

ויובהר כי אין צורך בקבלת אישור בית המשפט לפעולות השקעה בכספי הממנה בסכום שאינו עולה על מיליון ש"ח אם התקיימה אחת מאלה -

  1. ההשקעה היא בהתאם להנחיות מקדימות של הממנה בייפוי הכוח.
  2. אם אין הנחיות מקדימות לעניין זה - ההשקעה היא לפי הוראות תקנות ההשקעה.

נייר העמדה למעשה די "מיישר קו" עם הוראות התקנות במיוחד במקרים בהם לא ניתנו הוראות מדויקות להשקעה בייפוי הכוח המתמשך. 

ייפוי כוח מתמשכים רבים אינם כוללים הוראות השקעה מדויקות
רבים מייפויי הכוח המתמשכים אינם כוללים הוראות השקעה מדויקות כאלה אלא מסמיכות את מיופה הכוח באופן גורף "לקבל החלטות, לבצע פעולות ולייצג אותי בכל העניינים הרכושיים".

לכן באים מקרים אלה בגדר הצורך בפנייה לבית המשפט על פי המלצת נייר העמדה, כאשר נשקלים אפיקי השקעה שאינם כאלה המוגדרים בתקנות, לצורך השאת תשואה מעט יותר אטרקטיבית.

יש לזכור שנייר העמדה מהווה רק חוות דעת בנושא ואינו בעל מעמד משפטי מחייב. נכון להיום מיופה כוח רשאי לפעול בהתאם לשיקול דעתו ואילו אפוטרופוס חייב לפעול על פי התקנות.

עורך דין ונוטריון עידו לשם מתמחה בתחום האפוטרופסות, בדיני משפחה וירושה ומוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך ולהגיש ייפוי כוח מתמשך. עו"ד לשם מנהל את פורום אפוטרופסות וזכויות קשישים ובעלי מוגבלויות. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לאפוטרופסות וחסויים LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.